Utbildning

Den immaterialrättsliga och marknadsrättsliga grundutbildningen ges under termin 3 vid juristprogrammet. Under fördjupningsåret finns också en immaterialrättskurs. Studenter är alltid välkomna att ta kontakt med IMK:s forskare för handledning av examensarbeten.