Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

IMK:s uppsatsstipendium i IMMATERIALRÄTT och MARKNADSRÄTT utlyses för läsåret 2015

IMK delar ut vartannat år ett stipendium om f.n. 20 000 kr till två studenter som skrivit de bästa immaterialrättsliga eller marknadsrättsliga uppsatserna under det gångna året. Stipendiesumman för den vinnande uppsatsen är 15 000 kr och för den näst bästa uppsatsen 5 000 kr. Stipendierna delas ut med bidrag från BRANN AB. Utöver prissumman kommer uppsatserna att publiceras i IMK:s digitala serie.

Ansökan görs av uppsatsförfattaren eller handledaren. Uppsatser som kommer i fråga är:
- examens- och masteruppsatser i immaterialrätt eller marknadsrätt,
- vid svenska lärosäten,

- godkända under perioden 1 januari 2015 – 30 januari 2016.


Senast den 22 februari 2016 ska ansökan skickas till professor Sanna Wolk på sanna.wolk@jur.uu.se med den nominerade uppsatsen bifogad som pdf-fil. Rubricera ansökan IMK-priset 2016. En kortfattad motivation från handledaren kan bifogas.

Stipendienämnden som utser stipendiaterna består av representanter för IMK och BRANN.

IMKs immaterialrättsstipendium stödjs av: