Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Uppsatser

Intresset för att skriva examensarbeten i immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt är mycket stort. Vill du skriva uppsats inom någon av ämnena, kan du kontakta:

Prof. Bengt Domeij (patenträtt, känneteckensrätt, företagshemligheter, marknadsrätt)

Prof. Sanna Wolk (upphovsrätt, design, känneteckensrätt, marknadsrätt)

Jur. dr Vladimir Bastidas (konkurrensrätt, patenträtt, marknadsrätt)

Docent Stojan Arnerstål (upphovsrätt, design, känneteckensrätt, marknadsrätt)