Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

IMC Paper Series 2016


2016/2 Den territoriella begränsningen och extraterritoriella tillämpningen inom immaterialrätten och den internationella privat- och processrätten - Jur. kand. Mattias Rättzén


2016/1 Komplexa upphovsrättsliga verk - om verk i gränslandet mellan InfoSoc-direktivet och datorprogramdirektivet - Jur. kand. Carl Gleisner


IMC Paper Series 2015


2015/1 Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättskyddets område - Jur. dr Stojan Arnerstål


IMC Paper Series 2014


2014/4 Digital Content Distribution to Consumers – Contractual principles and online transaction - Jur. dr Stojan Arnerstål


2014/3 Transforming European Copyright - Introducing an Exception for Creative Transformative Works into EU Law - Eric Östlund, LL.M.


2014/2 Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan - Jur.kand. Andreas Östman


  2014/1 The software business in transit – will exhaustion and defining sale or licence soon be irrelevant? - Associate Professor Sanna Wolk