Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Verksamhet

IMK har till uppgift att främja forskning och utbildning inom immaterialrättens, marknadsföringsrättens och konkurrensrättens områden. 

Det görs särskilt genom att IMK

- tar initiativ till, leder och samordnar forskningsprojekt,

- främjar utgivningen av vetenskapliga tidskrifter och andra publikationer,

- anordnar vetenskapliga föreläsningar, seminarier, symposier och liknande kvalificerad utbildning, antingen självt eller i samarbete med annan,

- samverkar nationellt och internationellt med andra läroanstalter, institutioner, föreningar, organisationer och myndigheter,

- vidmakthåller och vidareutvecklar ett specialbibliotek.