Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

IMKs forskare

Sanna Wolk

Prof., jur. dr Sanna Wolk

Sanna forskar för närvarande om de upphovsrättsliga aspekterna vid e-lärande, upphovsrätt hos myndigheter samt det upphovsrättsliga skyddet för datorprogramalster. I sin avhandling behandlade hon anställdas immaterialrätter.

Tel: 018-471 20 69
Mobil: 0709-62 62 82
E-post: sanna.wolk@jur.uu.se
Webb: www.wolk.se

Prof., jur. dr Bengt Domeij

Bengt har främst forskat om dels patent, dels tekniklicenser. I sitt pågående projekt behandlar han företagshemligheter och konkurrensklausuler i anställningsavtal. I sin avhandling behandlade han läkemedelspatent.

Tel: 018-471 76 92
E-post: bengt.domeij@jur.uu.se

 

Jur. dr Vladimir Bastidas Venegas

Vladimir forskar för närvarande om EU:s konkurrensrättsliga regler om statligt stöd och exklusiva rättigheter som tilldelas företag av EU:s medlemsstater. I sin avhandling behandlade han konkurrensrättsliga regler vid tekniköverföringsavtal.

Tel: 070-259 98 52
E-post: vladimir.bastidas@jur.uu.se


Docent Stojan Arnerstål

Stojan håller för närvarande på med sitt avhandlingsprojekt ”Varumärket som kontraktsföremål”. Han undersöker varumärkets betydelse i kontraktsrättsliga förhållanden, t.ex. vid konstruktionen av utfyllande kontraktsrättsliga normer.

Tel: 018-471 76 69
Mobil: 0708-99 40 70
E-post: stojan.arnerstal@jur.uu.se
Webb:Stojan Arnerstål

Doktorand, jur. kand. Jon Bergman

Jons avhandlingsprojekt handlar om företagsförvärv och företagsfusioner, särskilt sådana som drivs av intresset att förvärva immateriella rättigheter och hur dessa transaktioner behandlas i EU:s konkurrensrätt, företrädesvis genom Rådets förordning nr 139/2004 (koncentrationsförordningen). Jon har tidigare arbetat bl.a. som adjungerad lagfaren ledamot av Patentbesvärsrätten.

Mobil: 073-952 87 52
E-post: jon.bergman@jur.uu.se

Doktorand, jur. kand. David Johansson

David fördjupar sig i immaterialrätt och skadeståndsrätt i sitt avhandlingsprojekt. Hans projekt behandlar närmare bestämt sanktionsfrågor med särskild inriktning på ersättning vid immaterialrättsliga intrång.


Tel:
Mobil: 070-792 62 42
E-post: david.johansson@jur.uu.se

Doktorand, jur. mag. Kacper Szkalej

Kacpers doktorandsprojekt fokuserar på tolkning och tillämpning av regler som tar sikte på främst konkurrensrätt, upphovsrätt och konsumentskydd beträffande framställning, distribution och konsumtion av digitala verk som skyddas av tekniska åtgärder.

Tel: 018-471 20 40
E-post: kacper.szkalej@jur.uu.se
Webb: www.uu.se

Gästforskare, Dr Sang Moon Soak

Sang är gästforskare från Korea. I sitt forskningsprojekt behandlar Sang komparativt patent- och växtförädlarrätt i Korea och Sverige.

 

E-post: soakbong@korea.kr

 

Forskningsamanuens, Rhianwen Roberts


Mobil: 0760-85 23 10
E-post: rhianwen.roberts@jur.uu.se

 

Forskning

Information om IMKs forskningsprojekt finns här.