Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

   View IMC on LinkedIn

   IMK på LinkedIn

Kontaktuppgifter

Postadress
Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), Uppsala universitet, Juridiska fakulteten, Box 512, 751 20 Uppsala

Besöksadress
Västra Ågatan 26 (Munken 2)

IMK:s kansli

Ordförande professor Sanna Wolk
Tel: 018-471 20 69
E-post: sanna.wolk@jur.uu.se

Föreståndare docent Stojan Arnerstål
Tel: 018-471 76 69
E-post: stojan.arnerstal@jur.uu.se

Sekreterare jur. mag. Kacper Szkalej
Tel: 018-471 76 67
E-post: kacper.szkalej@jur.uu.se

 

Forskningsamanuens Rhianwen Roberts
Tel: 018-471 76 67
E-post: rhianwen.roberts@jur.uu.se

IMK:s styrelse
Sanna Wolk (professor, IMK)
Stojan Arnerstål (docent, IMK)
Susanne Abbefalk (bolagsjurist, Sv. Radio)
Vladimir Bastidas (docent IMK)
Per Carlson (domare MPÖD)
Ann Danared (jur. kand., Brann)
Bengt Domeij (professor IMK)
Nina Ebkar (bolagsjurist, Electrolux)
Peter Strömberg (domare MPÖD)
Jonas Westerberg (advokat, Lindahl)
Susanne Zeko (policy manager ICC)

 

Om du är intresserad av

- att vara medlem i praktikerrådet eller delta vid ett seminarium:
Kontakta sekreterare Kacper Szkalej

- att vara gästforskare vid IMK:
Kontakta professor Sanna Wolk

- att stödja IMKs verksamhet:
Kontakta professor Sanna Wolk