Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Välkommen till Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK)

IMK är knuten till Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. IMK:s uppgift är att befordra vetenskapligt studium av immaterialrätten, marknadsföringsrätten och konkurrensrätten. Det sker bl.a. genom forskning, seminarier och konferenser, universitetsutbildning och dokumentation samt publiceringsverksamhet.

Genom IMK:s verksamhet finns en plattform för forskare, praktiker och domare m.fl. att diskutera aktuella frågor. Det ska gynna den akademiska kreativiteten och gör forskningen mer relevant för samhället.

Universitetshuset, Uppsala universitet. Foto: David Naylor, 2013

IMK:s verksamhet stödjs av: