Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

IMKs strategiska forskningssamarbeten

IMK arbetar för att etablera plattformar för immaterial-, marknadsförings- och konkurransrättsforskare.

Till IMK har knutits forskare, både nationella och internationella, genom seniorrådet jämte juniorrådet och även praktiker i praktikerrådet. Syftet är att skapa ett diskussionsforum, vilket kan leda till forskningsresultat som kan få betydelse i samhällslivet.

Vid IMK finns 7 ämnesgrupper
•   Patenträttsgruppen (Bengt Domeij)
•   Upphovsrättsgruppen (Kacper Szkalej)
•   Designrättsgruppen (Jon Bergman)
•   Varumärkesrättsgruppen (Stojan Arnerstål)
•   Marknadsföringsrättsgruppen (Sanna Wolk)
•   Konkurrensrättsgruppen (Vladimir Bastidas)
•   Sanktionsgruppen (David Johansson)
 
Grupperna utgör forum för allmänna diskussioner i de särskilda sakfrågorna (forskningsprojekt, seminarier, remissvar, m.m.).