Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB
Sanna Wolk, Kacper Szkalej och Morten Rosenmeier

2016-ongoing

The ultimate objective of the project is to facilitate an understanding of the complex legal area of EU copyright law and to provide for a more conscious application of these rules, especially in relation to the legal framework as it currently stands.

Vladimir Bastidas Vengas
2013-pågående Syftet med forskningsprojektet är att göra en rättsekonomisk analys av EU:s konkurrensregler avseende statliga åtgärder utifrån marknadsmisslyckandebegreppet. Utredningen inriktar sig mer ...
Bengt Domeij
2010-pågåendede Genom tillfälligheter och viss successiv insikt om den egna fallenheten men förmodligen mest beroende på det ekonomiska värdet av ackumulerade arbetserfarenheter, har de flesta människor en fast ...