Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB
Kacper Szkalej
2013-pågeånde Avhandlingens övergripande syfte är att utreda dels det upphovsrättsliga skyddets räckvidd för digitalt innehåll, dels avtalsförhållanden mellan rättsinnehavare och konsumenter i ...
David Johansson
2012-pågående Bestämning av ersättning (eller beräkning av skadestånd) vid immaterialrättsintrång är ett ständigt återkommande problem vid intrångsprocesser. Trots att riktlinjerna ...
Jon Bergman
2012-pågående Jons avhandlingsprojekt handlar om företagsförvärv och företagsfusioner, särskilt sådana som drivs av intresset att förvärva immateriella rättigheter och hur dessa transaktioner ...