Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB
Sanna Wolk och Stojan Arnerstål
2014-2016 Projektet har som övergripande syfte att undersöka de nordiska ländernas system för att hantera immaterialrättsbrott. I projektet kommer att undersökas ett antal intressanta frågeställningar, ...
Sanna Wolk och Kacper Szkalej
2013-2015 AIPPI is the International Association for the Protection of Intellectual Property. The project is expected to (1) result in greater dissemination, promotion and use of the substantial IP material contained in the responses to ...
Sanna Wolk
2012-2015 Detta är ett samarbetsprojekt om e-lärande och dess juridiska aspekter tillsammans med professor Cecilia Magnusson Sjöberg och docent Laura Carlson. Vi är alla forskare inom olika rättsliga discipliner, och det ...
Stojan Arnerstål
2008-2014 Stojan har undersökt varumärkets betydelse i kontraktsrättsliga förhållanden, t.ex. vid konstruktionen av utfyllande kontraktsrättsliga normer. Klicka här för mer information.
Sanna Wolk
2007-2013 Forskningsprojektet har varit finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. The software business in transit – will exhaustion and defining sale or licence soon be irrelevant?   Det upphovsrättsliga programskyddets ...