Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB
Den 25 juli meddelade EU-domstolen dom i ett mål som rörde förutsättningarna att registrera formen av KitKat-chokladkakan som ett EU-varumärke (de förenade målen C-84–85/17 ...
Läs mer
Vågorna fortsätter slå mot upphovsrätts-, yttrande- och informationsfrihetsintressenas klippor på grund av en mobilfilm från år 2010 som visar när Kent Ekeroth, Erik ...
Läs mer
Bli serverad de viktigaste rättsfallen och lagförslagen som kommit under 2017 i EU och Sverige. Därefter serverar vi tårta för att fira IMK 5 år! Känneteckens- och ...
Läs mer
Varumärkets figurativa utförande är ofta helt avgörande vid prövningen av märkets registrerbarhet. Mellan ytterligheter såsom ”enkel inramning” och helt arbiträra ...
Läs mer
Under sommaren kom en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i ett mål mellan Bildupphovsrätt i Sverige och Wikimedia Sverige rörande länkar till bilder av offentlig konst. Genom ...
Läs mer

 

I en färsk dom har EU-domstolen framhållit att försäljning av en multimediaspelare som ger användaren fri tillgång till skyddade audiovisuella verk genom streaming strider mot ...
Läs mer
Det är väl känt att Europas patentlagar tillåter patent för nya användningar av kända läkemedelssubstanser. Också många patent på ”andra medicinska ...
Läs mer
Att internetleverantörer ska kunna blockera sina kunders tillgång till webbsidor eller tjänster är en högaktuell och omdiskuterad fråga. Av EU-rätten framgår att ett ...
Läs mer

 

 

 

Tidningar, TV och radio har en strävan att rapportera och bekräfta vad som händer. Inte minst politiskt stoff. Vid nyhetsrapportering kan t.ex. privata Facebook-bilder användas. Men när det ...
Läs mer
IMK bjuder in till seminarium om de viktigaste immaterialrättsfallen, lagförslagen och policybeslut m.m. som kommit under 2016 i såväl EU som Sverige. Immaterialrättsdomstolar i Sverige ...
Läs mer
Hanteringen av känslig information kommer allt mer i fokus. Under år 2016 antog EU två viktiga regelverk om informationshantering dels en förordning om dataskydd som ska ersätta den svenska ...
Läs mer
- utvecklingen i tio industriella ekonomier
IMK bjuder in till ett frukostseminarium under vilket Sveriges patenträttsutveckling och nationella strategi för innovation kommer att diskuteras. Det i jämförelse med de strategier som ...
Läs mer
Det nya varumärkesdirektivet (EU, 2015/2436) innebär att den svenska varumärkeslagen behöver anpassas i vissa avseenden. En av nyheterna rör ansökningsförfarandet, eftersom det i ...
Läs mer
Den 8 september 2016 kom EU-domstolens dom om länkning till upphovsrättsligt skyddade bilder i GS Media-målet (C-160/15). I målet aktualiseras den viktiga upphovsrättsliga ...
Läs mer
- Då, nu och i framtiden

 

Patentbesvärsrätten (PBR) bildades den 1 januari 1978 och har sedan dess varit Patent- och registreringsverkets (PRV) överinstans i ärenden om bl.a. patent, varumärken och mönster. Den 1 ...
Läs mer