Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Disputation - Stojan Arnerstål

Fredagen den 25 april 2014 kl. 10 i Universitetshuset, sal IX, i Uppsala försvarade doktoranden Stojan Arnerstål sin avhandling ”Varumärket som kontraktsföremål”.

I avhandlingen studeras varumärkesrätten i ett kontraktsrättsligt sammanhang. Undersökningsföremålet befinner sig således i skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. Studien lyfter fram vissa centrala egenskaper i varumärkesrättens skyddsföremål och illustrerar hur dessa kan påverka kontraktsrättsliga bedömningar. Arnerstål behandlar tre typer av kontrakt där varumärken förekommer. Kontraktstyperna är överlåtelse-, licens- och samexistensavtal. Särskilt diskuteras frågor om kontraktsbrott och omständigheter i samband med avtalens upphörande.

Stojan Arnerstål är verksam vid Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK), Juridiska institutionen, Uppsala universitet.