Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Evenemang

Det är viktigt att forskningsresultat kommer till praktisk nytta. IMK anordnar därför regelbundet seminarier, konferenser, diskussioner, m.m.för att  främja kunskapen om immaterialrätten, marknadsföringsrätten jämte konkurrensrätten och för att bidra till rättsområdenas fortsatta utveckling.