Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Frukostseminarium den 24 april 2019

Spelreklam - vad är måttfull marknadsföring?

Advokaterna Stefan Widmark och Bodil Ehlers, Kastell  - "Marketing of gambling and bonuses"


Advokat Stefan Widmark (Kastell), Professor/head of IP Sanna Wolk (MK/Cirio) och Bodil Ehlers (Kastell).

Seminarium den 4 april 2019

Företagshemligheter - nyheter och reflektion kring rättsutvecklingen

Professor Bengt Domeij, IMK / Uppsala universitet  - "LFH Anställda"

Policyexpert Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv - "Näringslivets perspektiv"

Specialist Partner Christopher Tehrani, Hannes Snellman- "IMK:s seminarium om företagshemligheter"

 Ordförande Jonas Malmberg (Arbetsdomstolen), partner Yohanna Öhrnegård (Vinge), professor Bengt Domeij (IMK/Uppsala universitet),professor/head of IP Sanna Wolk (MK/Cirio), policyexpert Christina Wainikka (Svenskt Näringsliv) och specialist partner Christopher Tehrani (Hannes Snellman).

Ordförande Jonas Malmberg (Arbetsdomstolen), partner Yohanna Öhrnegård (Vinge), professor Bengt Domeij (IMK/Uppsala universitet)
Professor/head of IP Sanna Wolk (MK/Cirio), policyexpert Christina Wainikka (Svenskt Näringsliv) och specialist partner Christopher Tehrani (Hannes Snellman).


Seminarium den 12 september 2018

Chokladkakor, barnstolar och skosulor - varumärkesskydd för utstyrslar under utveckling!

 

Jurist Anne Gustavsson, AWA - "Utstyrslar som EU-varumärken"

Advokat Ludvig Holm, Lindahl - "Tvister om 3D-varumärken"

Jurist Gustav Melander, Roschier - "Varumärkesskydd för utstyrslar"

 

 

Seminarium den 5 februari 2018

Upphovsrätt och andra grundläggande rättigheter - hur ska de balanseras?

 

Advokat Christina Berggren, MAQS och chefsjurist My Goland, Schibsted - "Upphovsrätt och andra grundläggande rättigheter"


 

Seminarium den 5 december 2017

IMK2017 - årets viktigaste immaterialrättsliga händelser och 5-årskalas

Kännetecken och marknadsrätt: docent Stojan Arnerstål, IMK/Uppsala universitet, advokat David Leffler, Synch, advokat Malin Allard, Cederqvist, juristchef Magnus Ahlgren, PRV och advokaterna Stefan Widmark/Bodil Ehlers, Kastell - "Kännetecken och marknadsrätt"

Upphovsrätt: jur, mag. doktorand Kacper Szkalej, IMK/Uppsala universitet, advokat Mattias Erdös, Frank, jur.kand. Anna Bladh Redzic, Sandart & Partners, advokat Emilia Hempel, Time, advokat Christina Berggren, Maqs, doktorand David Johansson, IMK/Uppsala universitet och advokat Jerker Edström, Bird & Bird - "Upphovsrätt IMK 2017"

Företagshemligheter: advokat Magnus Tonell, ADNLaw - "Företagshemligheter"

Patenträtt: 

europapatentombud Mattias Pierrou, Awapatent  - "EPO Boards of Appeal"

advokat Erik Ficks och jur. kand. Thomas Borgenfalk, Roschier - "IMK 2017 - Patenträtt"


 

Seminarium den 8 november 2017

Figurvarumärken och särskiljningsförmåga - har svensk praxis blivit strängare?

Advokat Mattias Erdös och jur. kand. Magnus Nygren, Frank Advokatbyrå - "Figurvarumärken och särskiljningsförmåga"

Advokat David Leffler, Synch - "Figurvarumärken - ett EU-perspektiv"

Chefsjurist Magnus Ahlgren, PRV  - "Konvergensprogrammen"

Områdesjurister Martin Berger och Gustav Melander, PRV  - "Figurvarumärken"


Seminarium den 29 augusti 2017

Länkning och upphovsrätt

Advokat Magnus Tonell och jur. kand. Thorbjörn Öström, ADN Law- "Bus / Wikimedia - Patent- och marknadsdomstolens dom 2017-07-06 Mål PMT 8448-14"

Tf. chefsjurist Wendela Hårdemark, STIM  - "Stim"

Jur. dr, civ.ek. Johan Axhamn  - "EU-domstolens praxis om överföring till allmänheten"

Sanna Wolk et al

Advokat Magnus Tonell, ADN Law, tf. chefsjurist Wendela Hårdemark, STIM, jur. dr, civ. ek. Johan Axhamn och professor Sanna Wolk, IMK


Seminarium den 15 juni 2017

Streaming, tillfälliga kopior och upphovsrätt

Chefsjurist Daniel Adrian, C More - "Några praktiska aspekter Stichting Brein"

VD Anders Braf, Nordic Content Protection - "Nordic Content Protection"

bolagsjurist Per Svanteson, Com Hem- "Bredbandsleverantörens ansvar"

 

Seminarium den 18 maj 2017

Läkemedelspatent på nya indikationer i Europa – vilket värde?

Europapatentombud Niklas Mattsson, Awapatent - "Second medical use claims - the pregabalin litigation in Europe"

advokat Annie Kabala, Lindahl - "Skydd för andra medicinska indikationer i praktiken - Sverige "

professor Bengt Domeij vid IMK/Uppsala universitet- "Patent på andra medicinska indikationen"

 

Seminarium den 27 mars 2017

Blockering av domännamn

Jur. dr i europarätt Magnus Strand - "Bredbandsbolaget- kan domen angripas?"

Doktorand i straffrätt Gustaf Almkvist - "Medverkan i straffrätten och i civilrätten"

Doktorand i upphovsrätt Kacper Szkalej - "EU-rättsliga utgångspunkter & Blockering av webbsidor i Storbritannien"

Docent Sanna Wolk - "Blockering av domännamn i Sverige"

Seminarium den 25 januari 2017

Användning av andras bilder m.m. i nyhetssammanhang

Chefsjurist My Goland, Schibsted - "Sara Skyttedal ./. DN"
Advokaterna Fredrik Ståhl och Emilia Hempel - "Utgivarskap, upphovsrätt och bildanvändning"

Chefsjurist My Goland, Schibsted, advokaterna Fredrik Ståhl och Emilia Hempel, Time och docent Sanna Wolk, IMK diskuterar upphovsrätt, nyhetsrapportering m.m.

Seminarium den 6 december 2016

IMK 2016 - årets viktigaste immaterialrättsliga händelser 

Upphovsrätt 2016 - advokat Jerker Edström, Bird&Bird, advokat Emilia Hempel, TIME, Senior Legal Counsel Wendela Hårdemark, STIM, advokat Azra Osmancevic, Kastell, doktorand Kacper Szkalej, IMK/Uppsala universitet, docent Sanna Wolk, IMK/Uppsala universitet och jur. kand. Thorbjörn Öström, adnLaw

Känneteckens- och marknadsrätt 2016 - juristchef Magnus Ahlgren, PRV, advokat Christina Berggren, MAQS, advokat Mattias Erdös, Frank, jur. kand. David Leffler, Synch och advokat Pontus Sörlin, Wesslau Söderqvist

Patenträtt 2016 - advokat Erik Ficks, Rochier, advokat Ludvig Holm, Lindahl, European Patent Attorney Mattias Pierrou, Awapatent och advokat Christopher Tehrani, Sandart&Partners

Konkurrensrätt - docent Vladimir Bastidas, IMK/Uppsala universitet
Konkurrensrätt - doktorand Jon Bergman, IMK/Uppsala universitet

Immaterialrättsdomstol i Finland - marknadsrättsdomare Petri Rinkinen, Marknadsdomstolen

Sanna Wolk

Chefsrådman Anders Dereborg, docent Sanna Wolk och marknadsrättsdomare Petri Rinkinen vid IMK2016


Seminarium den 21 november 2016

Rätten till personlig och kommersiell information

Prof. Jane Reichel, Uppsala universitet - "Informationsfrihet i EU:s dataskyddslagstiftning-   särskilt om internationella överföringar av persondata"

Prof. Bengt Domeij, IMK/Uppsala universitet - "Nytt direktiv om företagshemligheter"

Advokat Magnus Tonell, AdnLaw - "Företagshemligheter vid myndighetskontakter"

Sanna Wolk

Ordförande Sören Öhman, prof. Jane Reichel, advokat
Magnus Tonell, docent Sanna Wolk och prof. Bengt Domeij

Seminarium den 5 oktober 2016

Bristande användning som försvar i invändningsförfaranden

Jur. kand. David Leffler, Synch Advokat - "Verkligt bruk av varumärken - prövningen hos EUIPO"
Juristchef Magnus Ahlgren, PRV - "PRV:s prövning av bruksplikten"
Jur. kand. Astrid Johnsson, BRANN - "Ombudsperspektivet vid invändningsförfaranden"


Sanna Wolk
 Chefsrådman Anders Dereborg,j
ur. kand. David Leffler, juristchef
Magnus Ahlgren, docent Sanna Wolk, docent Stojan Arnerstål
och jur. kand. Astrid Johnsson


Seminarium den 22 september 2016

Länkning och upphovsrätt

Chefsjurist Daniel Adrian, C More Entertainment - "Förhållandet art. 3.1 och 3.2 vid länkning – särskilt länkning till sportsändningar"

Advokat Tobias Kempas, Vinge - Ideell rätt och länkning

Kammaråklagarna Henrik Rasmusson jämte Anna Ginner, Åklagarkammaren - "Medverkan till digitala upphovsrättsintrång"

Docent Sanna Wolk, IMK - "Upphovsrätt och länkning - Nedslag i viktiga EU-avgöranden"


Seminarium den 18 augusti 2016

Industriella rättsskyddet i domstolarna - då nu och i framtiden

Hovrättslagman Christine Lager, Svea hovrätt - "Hanteringen i Patent- och marknadsöverdomstolen, särskilt om rollen som prejudikatinstans"

Advokat Håkan Borgenhäll, Vinge - "Tekniska ledamöter i patentmål – ett ombudsperspektiv"

Docent Stojan Arnerstål, IMK och advokat Tom Kronhöffer, Ramberg Advokater - "Varumärkeskonflikter i förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar"


Föreståndare Stojan Arnerstål, IMK, ordförande Peter Strömberg, PBR och ordförande Sanna Wolk, IMK

 

Seminarium den 18 maj 2016

Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel

Advokat Katarina Ladenfors, MarLaw - "Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel - i ljuset av MD 2016:5"

Jur. kand. Omar Baki, Brann - "Närings- och hälsopåståenden för livsmedel"

 

Från utdelningen av IMK-priset 2016 vid seminariet.

På bilden Rune Pettersson, Sanna Wolk, Mattias Rättzén och Carl Gleisner.


Seminarium den 13 april 2016

Allmänt åtal för immaterialrättsbrott

Kammaråklagare Henrik Rasmusson, Åklagarmyndigheten - "Intrång och åtal"

Jur. dr Stojan Arnerstål, IMK - "Straffrättsligt ansvar"

Advokat Christina Berggren, Maqs advokatbyrå - "Arbete mot piratkopior"

Jur. kand. Henrik Pontén, Rättighetsalliansen "Rättighetsalliansens arbete"

 

Seminarium den 23 mars 2016

Bevisfrågor i varumärkes- och marknadsrättsliga mål

Advokat Linda Landén, Frank - "Marknadsundersökningar"

Jur. dr Jonas Hellberg, Stockholms universitet - "Bevisning"

Managing Director Per Sahlqvist, BrandEye - "Marknadsundersökningar"

Doktorand David Johansson, IMK - "Skadestånd"

 

Konferens den 3 december 2015

IMK 2015 - årets viktigaste immaterialrättsliga händelser

Upphovsrätt:

Doktorand, jur. mag. Kacper Szkalej, IMK - "Digital konsumtion och EU:s strategi för en inre digital marknad"

Advokat Mattias Erdös, Frank - "Upphovsrättsliga avtal"

Advokat Christina Berggren, MAQS - "SD:s järnsrörsfilm och upphovsrätt"

Advokat Stefan Widmark, Kastell - "Blockering av Pirate Bay/Swefilmer och privatkopieringsavgift"

Patenträtt:

Docent Sanna Wolk, IMK - "Det nya uppfinnaravtalet"

Jur.kand. Louise Jonshammar, PRV - "Beräkning av tilläggsskyddstid"

Advokat Gabriel Lidman, Bird & Bird - "SEP och konkurrensrätt"

Advokat Wendela Hårdemark, Sandart & Partners - "Patenträttsavgöranden 2015"

 

Varumärkes- och marknadsrätt:

Jur. dr Stojan Arnerstål, IMK, jur.kand. David Leffler, Synch, advokat Magnus Tonell, adnLaw, advokat Erik Ficks, Roschier, advokat Ludvig Holm, Lindahl och advokat Sandra Lima, Gärde Wesslau - "Varumärkes- och marknadsrätt 2015"

 

Eftermiddagsseminarium den 30 november 2015

Samhället och immaterialrätten

Jur. dr. Stojan Arnerstål, IMK - "Varumärken och yttrandefrihet"

Stefan Klockby och Klas Palmqvist, SVF - "Strömmad media"

Advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners - "Statliga ingrepp i känneteckensrätten och standardiserade förpackningar"

 

Eftermiddagsseminarium i patenträtt den 14 oktober 2015

FRAND-villkor, "willing licencee" och missbruk av dominerande ställning - vad gäller? 

Jur. dr. Vladimir Bastidas, IMK - "Huawei-målet"

Professor Bengt Domeij, IMK - "Balans mellan patenthavare och nyttjare av patent i telekomstandarder"

Advokat Per Josefson, Mannheimer Swartling - "Skadestånd och vittnesförbud"

Senior Group Legal Counsel Ulrika Wester, Ericsson - "The need for a balanced approach"

Eftermiddagsseminarium i upphovsrätt den 27 augusti 2015

Kompensation för privatkopiering - nu och i framtiden

Advokat Hans Eriksson, Advokatfirman Lindahl - "Privatkopieringsersättning i EU-rätten"

Advokat Stefan Widmark, Kastell Advokatbyrå - "Norden"

Biträdande jurist Azra Osmancevic, Kastell Advokatbyrå - "Copyswede ./. Sony Mobile"

Biträdande jurist Linn Morin, Sandart & Partners Advokatbyrå - "Svenska avgöranden"

Eftermiddagsseminarium i upphovsrätt den 12 maj 2015

Upphovsrätt: om överföring till allmänheten

Docent Sanna Wolk, IMK, Uppsala universitet - "Länkning och åtkomstbegräsningar"

Advokat Karin Cederlund, Sandart&Partners - "C‐279/13 C-More"

Chefsjurist Christine Strindberg, MTG - "CMore: Praktisk utblick"

Advokat Mats Fogeman, Heidenstam Legal Advokat - "C-279/13 Cmore"Eftermiddagsseminarium i varumärkesrätt den 15 april 2015

Det utvidgade skyddet för kända varumärken

Jur. dr Stojan Arnerstål, IMK, Uppsala universitet - Det utvidgade skyddet för kända varumärken

Jur.kand. David Leffler, Synch - OHIMs praxis angående kända varumärken

Advokat Karin Nordborg, Danowsky & Partners - Det utvidgade skyddet efter Outils Wolf-ombudets perspektiv

 

Konferens den 4 december 2014

IMK 2014 - årets 20 viktigaste immaterialrättsliga händelser

Upphovsrätt:

docent Sanna Wolk, IMK/Uppsala universitet - IMK 2014 - Upphovsrätt

advokat Magnus Tonell, ADN Law - Göta Hovrätt FT 311-13

advokat Johan Engdahl, MAQS Law Firm - Tekniska skyddsåtgärder

Känneteckens- och designrätt:

jur. dr Stojan Arnerstål, IMK/Uppsala universitet, jur. kand. Astrid Johnsson, Brann och advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå - IMK 2014 - Design- och känneteckensrätt

Patenträtt:

advokat Jonas Westerberg, Advokatfirman Lindahl - "Unitary Patent och Unified Patent Court - UPC"

advokat Wendela Hårdemark, Sandart & Partners- "2014 års patenträttsliga höjdpunkter" 


Konkurrensrätt:

jur. dr Vladimir Bastidas, IMK/Uppsala universitet - Året som gått - konkurrensrätt

advokat Jerker Edström, advokat David Nilsson, Bird & Bird Advokat - OSA-målet och kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Marknadsrätt:

doktorand David Johansson, IMK/Uppsala universitet - Praxis från Marknadsdomstolen

advokat Henrik Nilsson, Gärde Wesslau Advokatbyrå - Marknadsrätt

Sanna Wolk

 Advokat Henrik Nilsson, docent Sanna Wolk och föreståndare IMK jur. dr Stojan Arnerstål vid IMK 2014


Eftermiddagsseminarium i patenträtt den 5 november 2014

Praktiska aspekter vid bedömningen av uppfinningshöjd

Prof. Bengt Domeij, IMK, Uppsala universitet - "Praktiska aspekter vid bedömningen av uppfinningshöjd"

Jur.kand. Louise Jonshammar och patentingenjör Jens Waltin, PRV - "Praktiska aspekter vid bedömningen av uppfinningshöjd"

Civ.ing. Mattias Pierrou, Awapatent - "Inventive step at the EPO"

Advokat Jonas Westerberg, Advokatfirman Lindahl - "Uppfinningshöjd i svensk domstol"

 

Eftermiddagsseminarium 8 oktober 2014

Upphovsrättsliga inskränkningar och originalitetskravet

Advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå - "Om parodiundantaget i svensk rätt"

Advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners - "ParodidomenC-201/13 Deckmyn ./. Vandersteen och dess förhållande till svensk rätt"

Prof. Per-Jonas Nordell, IFIM, Stockholm universitet - "Originalitetskravet"

PhD Researcher, jur.kand. Jon Bergman, IMK, Uppsala universitet - "Några kommentarer och tankar kring EU-domstolens hänvisningar i dom Deckmynm.fl., C-201/13, EU:C:2014:2132

 

Eftermiddagsseminarium 21 augusti 2014

Användning av annans varumärke

Advokat Christina Berggren, MAQS Law Firm - "Användning av annans varumärke"

Advokat Ludvig Holm, Advokatfirman Lindahl - "Bakomliggande rättspraxis"

chefredaktör Christer Löfgren, BrandNews - "HD:s dom, och vägen dit"

 

Eftermiddagsseminarium 26 maj 2014

Den upphovsrättsliga privatkopieringsersättningen - är smartphones, m.m. ”särskilt ägnade” för privatkopiering? Är de svenska reglerna anpassade för dagens digitala miljö? Hur ser EU-rätten ut?

Docent Sanna Wolk, IMK, Uppsala universitet - "Om EU-domstolens avgöranden"

Advokat Peter Sande, Sandart & Partners - "Skiljedomen"

Advokat Stefan Widmark, Kastell Advokatbyrå - "Privatkopieringsersättning"

jur. kand. Emilia Hempel, Mannhemer Swartling Advokatbyrå - "Pågående svenska domstolsprocesser"

jur. dr Ulrika Wennersten, Lunds universitet - "Pågående EU-arbetet - ett nytt direktiv i sikte?"


Eftermiddagsseminarium 4 mars 2014

Länkning till upphovsrättsligt skyddat material

Prof. Jan Rosén, IFIM, Stockholms universitet - "ALAI:s Report and opinion on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet"

Advokat Mats Fogeman, Heidenstam Legal - "Om det pågående målet C More Entertainment (EUD mål C-279/13)"

Doktorand jur.mag. Kacper Szkalej, IMK, Uppsala universitet - "Europeiska länkningsmål"


Eftermiddagsseminarium 30 januari 2014

Marknadsrättsliga skadestånd

Advokat Peter von Heidenstam, Heidenstam Legal - "Marknadsrättsliga skadestånd. P&G talan och perspektiv"

Doktorand jur.kand. David Johansson, IMK, Uppsala universitet - "Skadestånd enligt marknadsföringslagen"

Rapport från seminariet av jur.kand. David Johansson  - "Skadestånd enligt marknadsföringslagen"


Eftermiddagsseminarium 5 december 2013

Lagval i licensavtal - Vad betyder det för immaterialrättsavtal?

Prof. Paul Torremans, University of Nottingham - "The right as such and absence of choice"

Advokat Eric Runesson M Runesson, Sandart & Partners - "Choice of law in license agreements - what does it mean for IP agreements?"

Advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå - "Choice of law - implications for IP contracts"


 Marketing of gambling and bonuses

Konferens 18 november 2013

Utbildningens digitalisering i de nordiska länderna: rätten till undervisningsmaterialet