Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Yttranden och remissvar

Remiss över Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

Remiss över En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79)

Remiss över Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

Remiss av EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering

Remiss över EU-kommissionens meddelande - Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten KOM(2015) 626

Public Consultation on the review of the EU copyright rules