Kontakt

Juridiska fakulteten
(Fakultetsnämnden)
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Besöka eller stödja IMK

Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt mottar ett antal visiterande forskare under det akademiska året. Vi välkomnar förfrågningar från forskare som önskar tillbringa en längre eller kortare forskningsvistelse vid institutet. Som visiterande forskare får du tillgång till Uppsala universitets biblioteksresurser samt får delta i våra evenemang.

IMK:s forsknings- och kommunikationsverksamhet är beroende av forskningsanslag och externt stöd. Vi välkomnar förfrågningar från organisationer som är intresserade av att stödja IMK:s verksamhet.

Om du är intresserad av

- att vara gästforskare vid IMK:
kontakta professor Bengt Domeij

- att stödja IMK:s verksamhet:
kontakta professor Bengt Domeij