Om IMK

Professor Sanna Wolk

Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) är den ledande forsknings- jämte utbildningsenheten inom sina områden vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. IMK är operationellt sedan 2012 och grundades officielt 2013 till följd av initiativ att bilda en ny forskningsmiljö av professor Sanna Wolk. Forskare från IMK deltar regelbundet vid nationella och internationella immaterial- respektive marknadsrättsliga fora samt kollaborerar med forskningsanstalter i Sverige och utomlands. Gruppen samverkar också med samhället i stort, företag, myndigheter och intresseorganisationer.

IMK:s uppdrag är att befordra vetenskapligt studium av immaterial- och marknadsrätten samt öka kunskapen om och utveckla de studerande rättsområden genom att producera och medverka i tvärvetenskaplig forskning som är relevant för samhället.