IMK:s forskare

Sanna Wolk

professor inom immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Sanna.Wolk[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2069

Bengt Domeij

professor Prefekt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
bengt.domeij[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7692

Vladimir Bastidas

universitetslektor i konkurrensrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Vladimir.Bastidas[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2009

Kacper Szkalej

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Kacper.Szkalej[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2040

David Johansson

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
David.Johansson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2068

Stojan Arnerstål

postdoktor vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
Stojan.Arnerstal[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7669