Publikationer

 • Wolk, Sanna

  HD-dom stryper mediernas granskningar: En offentlig persons upphovsrätt är viktigare än att medierna granskar en politiker. Den slutsatsen måste nu dras – men lagen bör ändras

  2020.

 • Andersson, David E.; Dahlén, Marianne; Domeij, Bengt; Tell, Fredrik

  Att försvara sin IP: Överklaganden mot patent, varumärken och design

  Ingår i Management of Innovation and Technology, s. 3-5, 2020.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  En ny närstående rättighet

  2020.

 • Wolk, Sanna; Leffler, David

  New Swedish guidelines for reasonable compensation in the event of copyright infringement

  2019.

 • Wolk, Sanna

  Nya riktlinjer för skälig ersättning vid upphovsrättsintrång

  2019.

 • Wolk, Sanna

  Förändring av det oskrivna parodiundantaget

  2019.

 • Wolk, Sanna

  Harmoniserat EU-begrepp för brukskonst

  2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

  2019.

 • Szkalej, Kacper

  The New Copyright Directive: Article 17 and copyright limitations – picking two cherries and leaving the rest to spoil? Part II

  Ingår i Kluwer Copyright Blog, 2019.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  The New Copyright Directive:: Article 17 and copyright limitations – picking two cherries and leaving the rest to spoil? Part I

  Ingår i Kluwer Copyright Blog, 2019.

 • Szkalej, Kacper

  Enabling Access to Digital Content

  Ingår i EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights, s. 81-106, 2019.

  Open access
 • Domeij, Bengt

  Patent och företagshemligheter

  Iustus förlag, 2019.

 • Domeij, Bengt

  Franschising -: friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 946-949, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Country Report - Sweden

  2019.

 • Szkalej, Kacper

  The modern Church of Copyright. A short story of preserving access to humour in Sweden

  Ingår i NIR, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Serviermålet –: den konkurrensrättsliga bedömningen av patentförlikningsavtal

  Ingår i Ny juridik, s. 63-85, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Market Power In Eu Antitrust Law And State Aid Law

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 281-298, 2019.

 • Rosenmeier, Morten; Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  EU Copyright Law:: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights

  Kluwer Law International, 2019.

 • Strand, Magnus; Bastidas Venegas, Vladimir; Iacovides, Marios C

  EU Competition Litigation: Transposition and First Experiences of the New Regime

  2019.

 • Szkalej, Kacper

  Employees's Intellectual Property Rights in Poland

  Ingår i Employees' Intellectual Property Rights, s. 297-319, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  Employees' Intellectual Property Rights: An Epilogue

  Ingår i Employees' Intellectual Property Rights, s. 803-805, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Juggling with trouble: Swedish Supreme Court asks about communication to the public in car rental cases. A comment on the CJEU reference in Case C-753/18

  Ingår i Kluwer Copyright Blog, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Blocking injunctions against ISPs in Sweden 2.0 beta – the rise of the interim injunction? (Part 2)

  Ingår i Kluwer Copyright Blog, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Blocking injunctions against ISPs in Sweden 2.0 beta - the rise of the interim injunction? (Part 1)

  Ingår i Kluwer Copyright Blog, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Online Copyright Infringement and Enforcement in Sweden

  2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Privatkopieringsersättning i Norge och EU-medlemsstaterna

  2018.

  Open access
 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Employees' Intellectual Property Rights

  2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir; Bergström, Maria

  Sweden

  Ingår i White Collar Crime –, 2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Consumer inertia, the New Economy and EU Competition law

  Ingår i Market and Competition Law Review, s. 47 47-73 73, 2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  En kort not om instuderingen av EU:s konkurrens- och statsstödsrätt

  Ingår i Juridisk publikation, s. 125 125-143 143, 2018.

 • Arnerstål, Stojan

  Varumärkesrättsliga prejudikat: En kommentar till Länsförsäkringar-avgörandet

  Ingår i NIR, s. 137-144, 2018.

 • Arnerstål, Stojan

  Varumärkesanvändning

  Norstedts Juridik AB, 2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Where do We Stand on Discounts? - A Swedish Perspective

  Ingår i Where do we stand on discounts? - A Nordic Perspective, 2017.

 • Arnerstål, Stojan

  Användning av annan varumärke i jämförande reklam – en upplösning av gränsen mellan två rättsområden

  Ingår i Amici Curiae, 2017.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  World Duty Free Group och selektivitetskriteriet

  Ingår i Ny Juridik, s. 65 65-87 87, 2017.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Employees' Intellectual Property Rights

  Kluwer Law International, 2017.

 • Wolk, Sanna

  Blockeringsförelägganden riktade till internetleverantörer

  Ingår i Blendow, 2017.

 • Wolk, Sanna

  Upphovsrätt och länkning

  Ingår i Blendow Expertkommentar, 2017.

 • Bjuggren, Per-Olof; Domeij, Bengt; Horn, Anna

  Swedish Patent Litigation Survey of Small and Medium-sized Enterprises

  Ingår i Nordic Intellectual Property Review, s. 234 234-248 248, 2017.

  Open access
 • Bastidas Venegas, Vladimir

  "Sweden"

  Ingår i Antitrust in Pharmaceutical Markets & Geographical Rules of Origin, s. 231-244, 2017.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Blockeringsförelägganden riktade till internetleverantörer: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, februari 2017

  Ingår i Blendow Lexnova Expertkommentar, 2017.

 • Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  Blocking injunctions against ISPs in Sweden - the Swedish court doesn’t wait for the CJEU

  Ingår i Kluwer Copyright Blog, 2017.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  CJEU holds that reproduced copies cannot be resold

  Ingår i European intellectual property review, s. 125-126, 2017.

 • Domeij, Bengt

  Konkurrensförbud vid företagsöverlåtelser och Alfa Quality Moving-målet

  Ingår i Festskrift till Lars Pehrson, s. 113-126, 2016.

  Open access
 • Domeij, Bengt

  PACTA: Kommentarer till Licens- och sekretessavtal

  Ingår i PACTA Avtalsmallar med kommentarer, 2016.

 • Arnerstål, Stojan; Fernlund, Anders

  The Outer and Inner Dimensions of Protecting Franchising Concepts

  Ingår i International Journal of Franchising Law, s. 3-8, 2016.

 • Wolk, Sanna

  Remiss av EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering (Ju2016/06404/L3)

  2016.

 • Wolk, Sanna

  EU court rules that back-up copies cannot be resold

  2016.

 • Wolk, Sanna

  Vad väger tyngre – upphovsrätten eller yttrandefriheten?

  Ingår i STIM, 2016.

 • Wolk, Sanna

  Bilder med konstmotiv på internet

  Ingår i Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt och marknadsrätt, april 2016, 2016.

 • Wolk, Sanna

  Provider of free Wi-Fi is not liable for copyright infringement

  2016.

 • Wolk, Sanna

  Ny ordning för skiljenämnd

  Ingår i Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, augusti 2016, 2016.

 • Wolk, Sanna

  Datorprogramalster i upphovsrätten: Skyddet för datorprogram, datorspel, bildskärmsuttryck, design, filformat och algoritmer, m.m.

  Iustus förlag, 2016.

 • Wolk, Sanna

  FAQs on Copyright (web), EU Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights

  2016.

 • Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  Remiss över EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten: (Ju2016/00084/L3)

  2016.

  Open access
 • Arnerstål, Stojan

  Särskilda åtalsförutsättningar för immaterialrättsintrång

  Ingår i NIR, s. 325-343, 2016.

 • Arnerstål, Stojan

  Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättsskyddets område

  Ingår i NIR, s. 215-241, 2016.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Genentechmålet: royaltyklausuler i licensavtal

  Ingår i Ny juridik, s. 51 51-71 71, 2016.

 • Arnerstål, Stojan

  Protecting the Reputation and Image of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract Law

  Ingår i Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, s. 366-390, 2016.

 • Domeij, Bengt

  Från Anställd Till Konkurrent: Lojalitetsplikt, företagshemligheter och konkurrensklausuler

  Wolters Kluwer, 2016.

 • Domeij, Bengt

  Databasskydd och företagshemligheter

  Ingår i Liber Amicorum Jan Rosén, s. 241-268, 2016.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  Immaterialrätten då, nu och i framtiden

  Ingår i Svensk Juristtidning 100 år, 2016.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  En ny publik – en upphovsrättslig lösning eller chimär?

  Ingår i Liber Amicorum Jan Rosén, s. 833-893, 2016.

  Open access
 • Arnerstål, Stojan

  Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättsskyddets område

  2015.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  The Damages Directive and other enforcement measures in EU Competition Law

  Ingår i Harmonizing EU Competition Litigation, s. 83-97, 2015.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Svensk konkurrensrätt i ljuset av 20 års medlemskap i EU

  Ingår i De lege, s. 67-92, 2015.

 • Wolk, Sanna

  Q246 Exceptions and limitations to copyright protection for libraries, archives and educational and research institutions

  2015.

 • Wolk, Sanna

  A Legislative Overview, Introduction to Employees Intellectual Property Rights: Part I

  Ingår i Employees Intellectual Property Rights, 2015.

 • Wolk, Sanna

  Employees Intellectual Property Rights: Part IIA

  Ingår i Employees Intellectual Property Rights, 2015.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Employees' Intellectual Property Rights

  2015.

 • Wolk, Sanna

  Ownership and Harmonisation Efforts at EU Level

  Ingår i Employees Intellectual Property Rights, 2015.

 • Wolk, Sanna

  Nytt kollektivavtal om arbetstagares uppfinningar: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, september 2015

  Ingår i Blendow, 2015.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Summary (Wolk/Szkalej): Part III

  Ingår i Employees' Intellectual Property Rights, 2015.

 • Wolk, Sanna

  Konsumtion av verksexemplar: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, januari 2015

  Ingår i Blendow, 2015.

 • Wolk, Sanna

  Om domännamns- och IP-adressblockering: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, december 2015

  Ingår i Blendow, 2015.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Överföring till allmänheten och länkning: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, april 2015

  Ingår i Blendow, 2015.

 • Wolk, Sanna

  National Legal Rules in Europe: Sweden

  Ingår i Employees Intellectual Property Rights, 2015.

 • Wolk, Sanna

  Den upphovsrättsliga inskränkningen för parodier: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, oktober 2014

  Ingår i Blendow, 2015.

 • Bjuggren, Per-Olof; Domeij, Bengt; Horn, Anna

  Sverige måste hantera patent snabbare

  Ingår i Svenska dagbladet, 2015.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Huaweimålet - förbudsföreläggande, villiga licenstagare, FRAND och missbruk av en dominerande ställning

  Ingår i Ny juridik, s. 77-111, 2015.

 • Domeij, Bengt

  Swedish Patent Litigation in Comparison to European

  Ingår i NIR, s. 504-522, 2015.

  Open access
 • Arnerstål, Stojan

  Licensing digital content in a sale of goods context

  Ingår i Journal of Intellectual Property Law & Practice, s. 750-758, 2015.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  DEI-målet och tillämpningen av artiklarna 106.1 och 102 FEUF

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 595-627, 2015.

 • Arnerstål, Stojan

  Marknadsidentitet, irrationella konsumenter och varumärket som en kvalitetsgaranti

  Ingår i NIR, s. 400-420, 2015.

 • Arnerstål, Stojan

  Licensing digital content in a sale of goods context

  Ingår i Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil, s. 882-888, 2015.

 • Arvidsson, Per I.; Domeij, Bengt; Hansson, Mats G.; Landegren, Ulf et al.

  Öppenheten förstör chansen till patent

  Ingår i Svenska dagbladet, 2015.

  Open access
 • Arnerstål, Stojan

  Digital Content Distribution to Consumers – Contractual Principles and Online Transactions

  2014.

 • Arnerstål, Stojan

  Användning av annans varumärke i egen marknadsföring

  2014.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Det upphovsrättsliga ny publik-rekvisitet: Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, mars 2014

  Ingår i Blendow, 2014.

 • Wolk, Sanna

  Q240 Exhaustion issues in copyright law

  2014.

 • Arnerstål, Stojan

  Risker i varumärkesrättsliga avtalsförhållanden

  Ingår i BrandNews, 2014.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  En effektbaserad kontra en formbaserad bedömning av missbruk enligt artikel 102 FEUF: Tribunalens avgörande i Intel

  Ingår i Ny juridik, s. 31-62, 2014.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Det nya gruppundantaget om tekniköverföring: en skärpning av de konkurrensrättsliga reglerna för licensgivare

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 276-294, 2014.

 • Domeij, Bengt

  Skälighetsprövning av anställdas konkurrensklausuler - AD 2013 nr 24

  Ingår i Rettsökonomi i nordiske dommer, s. 199-224, 2014.

 • Wolk, Sanna; Johansson, David

  Skadestånd vid brott mot marknadsföringslagen

  Ingår i Blendow, 2014.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Det upphovsrättsliga ny publik-rekvisitet: Blendow expertkommenter

  Ingår i Blendow, 2014.

 • Wolk, Sanna

  The software business in transit: Will exhaustion and defining sale or licence soon be irrelevant?

  Ingår i IMC Paper, 2014.

 • Arnerstål, Stojan

  Varumärket som kontraktsföremål

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Lagligt eller olagligt?: Länkning till upphovsrättsligt skyddat material

  Ingår i ICC Business World, ICC-nytt, s. 6-7, 2014.

 • Domeij, Bengt

  Förhandlade konkurrensklausuler i anställningsavtal

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 272-304, 2013.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  Doktrinens inverkan i Högsta domstolens upphovsrättsliga domar

  Ingår i Doktrinen i praxis, s. 213-228, 2013.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Länkning på internet till upphovsrättsligt skyddat material

  Ingår i Blendow Lexnova Expertkommentar - Immaterialrätt, 2013.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Inuitmålet - enskildas talerätt, regleringsakter och effektivt domstolsskydd

  Ingår i Ny juridik, s. 59-80, 2013.

 • Karlsson, Gunnar; Janson, Sverker; Wolk, Sanna; Ödling, Per et al.

  Universiteten som försvann

  Ingår i Svenska Dagbladet, 2013.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  Om samägda immaterialrätter -  Expertkommentar

  Ingår i Blendow, 2013.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Expediamålet: Särskilt allvarliga begräsningar och kravet på märkbarhet

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 557-569, 2013.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Rättsekonomi

  Ingår i Juridisk metodlära, s. 175-204, 2013.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Konkurrenslag (2008:579)

  2013.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Autonomi och begreppet företag inom EU:s konkurrensrätt

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 59-79, 2013.

 • Wolk, Sanna

  New limitations and exceptions in an international copyright treaty

  Ingår i AIPPI, 2013.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  Om skälig ersättning till anställda uppfinnare, vad som är en uppfinning av stort värde och dagens ersättningsnivåer: Expertkommentar - Immaterialrätt

  Ingår i Blendow, 2013.

 • Domeij, Bengt

  Anticompetitive marketing in the Context of Pharmaceutical Switching

  Ingår i Nordic Perspectives on Competition in Innovation markets, s. 129-144, 2013.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  Arbetstagares uppfinningar

  Studentlitteratur, 2013.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Premier League-målet - ytterligare konvergens inom EU:s inremarknadsregler?

  Ingår i Ny juridik, s. 29-42, 2012.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Fra.bo – ett steg närmare horisontell effekt av artikel 34?

  Ingår i Ny juridik, s. 7-25, 2012.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Kommissionen mot Gibraltar: Ett hot mot medlemsstaternas suveränitet gällande direktbeskattning av bolag?

  Ingår i Juridisk publikation, s. 109-116, 2012.

 • Wolk, Sanna

  Filtering and Blocking of Copyright Infringement Works: – A European Perspective

  Ingår i Inha International Forum, 2012.

 • Wolk, Sanna; Magnusson Sjöberg, Cecilia

  Juridiken kring e-lärande

  Studentlitteratur, 2012.

 • Wolk, Sanna

  A new international copyright agreement - the Beijing Treaty on AudiovisualPerformance

  Ingår i AIPPI News, 2012.

 • Wolk, Sanna; Ledendal, Jonas

  Upphovsrättens skydd av datorprogram

  Ingår i Brand News, s. 32-33, 2012.

 • Wolk, Sanna

  Report Q 231, The interplay between design and copyright protection for Industrial products, International Association for the Protection of Intellectual Property

  2012.

 • Wolk, Sanna

  Den svenska upphovsrättens folkrättsliga gränser: Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk i Högsta domstolens rättstillämpning

  Ingår i Folkrätten i svensk rätt, s. 188-203, 2012.

 • Domeij, Bengt

  Anställda teknikers konkurrensklausuler

  2012.

  Open access