Avslutade projekt

  • Law, AI and Robotics: Sweden

Porjektdel: WP4 – AI and robotics
Tidsperiod: 2018-2019
Projektledare: Heidi Howard (PI)
Projedeltagare: Santa Slokenberga (CRB), Kacper Szkalej
Finansiering: SIENNA WP4, EU Horizon 2020

Till projektet


  • EU Copyright Law

Tidsperiod: 2016-2018
Forskningsledare/deltagare: Sanna Wolk, Kacper Szkalej, Morten Rosenmeier vid Københavns Universitet


  • Global Online Piracy Study

Projektdel: Legal Background Report
Tidsperiod: 2017-2018
Projektledare: Joost Port (PI), Nico van Eijk, João Pedro Quintais vid Universiteit van Amsterdam
Projektdeltagare: Kacper Szkalej
Finansiering: Universiteit van Amsterdam

Till projektet


  • Allmänt åtal för immaterialrättsbrott – en nordisk kartläggning

Tidsperiod: 2015-2016
Forskningsledare: Sanna Wolk
Projektdeltagare: Stojan Arnerstål
Finansiering: ICC och Sveriges ingenjörer


  • Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK)

Tidsperiod: 2013-2016
Forskningsledare: Sanna Wolk
Projektdeltagare: Forskarna vid IMK
Finansiering: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Svenska Industrins IP Förening (SIPF), Internationella handelskammaren (ICC) samt 15 advokat/immaterialrättsbyråer


  • Upphovsrättsligt skydd för datorprogram

Tidsperiod: 2007-2015
Forskningsledare/projektdeltagare: Sanna Wolk
Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond


  • Employees’ Intellectual Property Rights

Tidsperiod: 2013-2015
Forskningsledare: Sanna Wolk och Kacper Szkalej
Projektdeltagare: Skribenter från 34 jurisdiktioner
Finansiering: International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)


  • Utbildning i digitala miljöer – en rättslig analys med inriktning på arbetsrätt, upphovsrätt och integritetsskydd

Tidsperiod: 2012-2015
Projektdeltagare: Laura Carlsson och Cecilia Magnusson Sjöberg vid Stockholms universitet och Sanna Wolk vid Uppsala universitet
Finansiering: Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond