Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB
Nyhetsrapportering och upphovsrätten – vart är vi på väg? Det händer mycket på upphovsrättens område, inte minst beträffande hur pressen får använda ...
Läs mer
Välkommen till frukostseminarium
Det händer mycket på spelreklamens område. Parallellt med att spelmarknaden öppnades upp även för utländska spelbolag gäller sedan årsskiftet nya striktare regler ...
Läs mer
Att företag har ledande positioner på den internationella marknaden är viktigt och då är ett starkt skydd för företagshemligheter en nödvändig förutsättning ...
Läs mer
Reklam finns överallt och idag är de marknadsföringsrättsliga och marknadsetiska reglerna ett viktigt rättsområde som tilldrar sig alltmer uppmärksamhet. Inte minst i ...
Läs mer
Användning av FB-bilder Den 5 oktober meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen dom i ett mål där Dagens Nyheter utan tillstånd hade publicerat bilder online på Ebba ...
Läs mer
Den 25 juli meddelade EU-domstolen dom i ett mål som rörde förutsättningarna att registrera formen av KitKat-chokladkakan som ett EU-varumärke (de förenade målen C-84–85/17 ...
Läs mer
Vågorna fortsätter slå mot upphovsrätts-, yttrande- och informationsfrihetsintressenas klippor på grund av en mobilfilm från år 2010 som visar när Kent Ekeroth, Erik ...
Läs mer
Bli serverad de viktigaste rättsfallen och lagförslagen som kommit under 2017 i EU och Sverige. Därefter serverar vi tårta för att fira IMK 5 år! Känneteckens- och ...
Läs mer
Varumärkets figurativa utförande är ofta helt avgörande vid prövningen av märkets registrerbarhet. Mellan ytterligheter såsom ”enkel inramning” och helt arbiträra ...
Läs mer
Under sommaren kom en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i ett mål mellan Bildupphovsrätt i Sverige och Wikimedia Sverige rörande länkar till bilder av offentlig konst. Genom ...
Läs mer

 

I en färsk dom har EU-domstolen framhållit att försäljning av en multimediaspelare som ger användaren fri tillgång till skyddade audiovisuella verk genom streaming strider mot ...
Läs mer
Det är väl känt att Europas patentlagar tillåter patent för nya användningar av kända läkemedelssubstanser. Också många patent på ”andra medicinska ...
Läs mer
Att internetleverantörer ska kunna blockera sina kunders tillgång till webbsidor eller tjänster är en högaktuell och omdiskuterad fråga. Av EU-rätten framgår att ett ...
Läs mer

 

 

 

Tidningar, TV och radio har en strävan att rapportera och bekräfta vad som händer. Inte minst politiskt stoff. Vid nyhetsrapportering kan t.ex. privata Facebook-bilder användas. Men när det ...
Läs mer
IMK bjuder in till seminarium om de viktigaste immaterialrättsfallen, lagförslagen och policybeslut m.m. som kommit under 2016 i såväl EU som Sverige. Immaterialrättsdomstolar i Sverige ...
Läs mer