Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Breakfast seminar April 24th 2019

Spelreklam - vad är måttfull marknadsföring?

Advokaterna Stefan Widmark och Bodil Ehlers, Kastell  - "Marketing of gambling and bonuses"


Advokat Stefan Widmark (Kastell), Professor/head of IP Sanna Wolk (MK/Cirio) and Bodil Ehlers (Kastell).

Seminar April 4th 2019

Företagshemligheter - nyheter och reflektion kring rättsutvecklingen

Professor Bengt Domeij, IMK / Uppsala universitet  - "LFH Anställda"

Policyexpert Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv - "Näringslivets perspektiv"

Specialist Partner Christopher Tehrani, Hannes Snellman- "IMK:s seminarium om företagshemligheter"

 Ordförande Jonas Malmberg (Arbetsdomstolen), partner Yohanna Öhrnegård (Vinge), professor Bengt Domeij (IMK/Uppsala universitet),professor/head of IP Sanna Wolk (MK/Cirio), policyexpert Christina Wainikka (Svenskt Näringsliv) och specialist partner Christopher Tehrani (Hannes Snellman).

Ordförande Jonas Malmberg (Arbetsdomstolen), partner Yohanna Öhrnegård (Vinge), professor Bengt Domeij (IMK/Uppsala universitet)
Professor/head of IP Sanna Wolk (MK/Cirio), policyexpert Christina Wainikka (Svenskt Näringsliv) och specialist partner Christopher Tehrani (Hannes Snellman).


IMC trademark seminar - 12 September 2018

Chocolate bars, child restraint seats and soles for shoes - trademark protection for equipment under development!

 

Jurist Anne Gustavsson, AWA - "Utstyrslar som EU-varumärken"

Advokat Ludvig Holm, Lindahl - "Tvister om 3D-varumärken"

Jurist Gustav Melander, Roschier - "Varumärkesskydd för utstyrslar"

 

 

IMC copyright seminar - 5 February 2018

Copyright and other basic rights - how should they be balanced?

 

Advokat Christina Berggren, MAQS och chefsjurist My Goland, Schibsted - "Upphovsrätt och andra grundläggande rättigheter"


 

IMC trademark seminar - 8 November 2017

Figurative trade marks and distinctive character - has Swedish legal practice become stricter?

Advokat Mattias Erdös and jur. kand. Magnus Nygren, Frank Advokatbyrå - "Figurvarumärken och särskiljningsförmåga"

Advokat David Leffler, Synch - "Figurvarumärken - ett EU-perspektiv"

Juristchef Magnus Ahlgren, PRV  - "Konvergensprogrammen"

Områdesjurister Martin Berger och Gustav Melander, PRV  - "Figurvarumärken"


IMC marketing law seminar - 18 May 2016

Health claims in food marketing

Advokat Katarina Ladenfors, MarLaw - "Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel - i ljuset av MD 2016:5"

Jur. kand. Omar Baki, Brann - "Närings- och hälsopåståenden för livsmedel"

 

IMC copyright law seminar - 13 April 2016

Prosecution of intellectual property-related offences

Kammaråklagare Henrik Rasmusson, Åklagarmyndigheten - "Intrång och åtal"

Jur. dr Stojan Arnerstål, IMK - "Straffrättsligt ansvar"

Advokat Christina Berggren, Maqs advokatbyrå - "Arbete mot piratkopior"

Jur. kand. Henrik Pontén, Rättighetsalliansen "Rättighetsalliansens arbete"

 

IMC trademark law seminar - 23 March 2016

Evidential questions in trademark infringement cases

Advokat Linda Landén, Frank - "Marknadsundersökningar"

Jur. dr Jonas Hellberg, Stockholms universitet - "Bevisning"

Managing Director Per Sahlqvist, BrandEye - "Marknadsundersökningar"

Doktorand David Johansson, IMK - "Skadestånd"

 

IMC Conference 3 December 2015

IMC 2015 - the most important IP developments of the year


Copyright:

PhD Researcher, LL.M., Kacper Szkalej, IMC - "Digital konsumtion och EU:s strategi för en inre digital marknad"

Advokat Mattias Erdös, Frank - "Upphovsrättsliga avtal"

Advokat Christina Berggren, MAQS - "SD:s järnsrörsfilm och upphovsrätt"

Advokat Stefan Widmark, Kastell - "Blockering av Pirate Bay/Swefilmer och privatkopieringsavgift"


Patent law:

Associate Professor Sanna Wolk, IMK - "Det nya uppfinnaravtalet"

Jur.kand. Louise Jonshammar, PRV - "Beräkning av tilläggsskyddstid"

Advokat Gabriel Lidman, Bird & Bird - "SEP och konkurrensrätt"

Advokat Wendela Hårdemark, Sandart & Partners - "Patenträttsavgöranden 2015"

 

Trademarks and market law:

Jur. dr Stojan Arnerstål, IMC

Jur. kand. David Leffler, Synch, Advokat Magnus Tonell, adnLaw, Advokat Erik Ficks, Roschier, Advokat Ludvig Holm, Lindahl, Advokat Pontus Sörlin, Gärde Wesslau - "Varumärkes- och marknadsrätt 2015"


 

ICC & IMC seminar - 30 November 2015

The society and intellectual property

Jur. dr. Stojan Arnerstål, IMK - "Varumärken och yttrandefrihet"

Stefan Klockby och Klas Palmqvist, SVF - "Strömmad media"

Advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners - "Statliga ingrepp i känneteckensrätten och standardiserade förpackningar"

 

IMC patent law seminar - 14 October 2015

FRAND-conditions, "willing licencee" and abuse of dominant position 

Jur. dr. Vladimir Bastidas, IMC - "Huawei-målet"

Professor Bengt Domeij, IMC - "Balans mellan patenthavare och nyttjare av patent i telekomstandarder"

Advokat Per Josefson, Mannheimer Swartling - "Skadestånd och vittnesförbud"

Senior Group Legal Counsel Ulrika Wester, Ericsson - "The need for a balanced approach"


IMC copyright law seminar -  27 August 2015

Compensation for copying for private purpose - now and the future

Advokat Hans Eriksson, Advokatfirman Lindahl - "Privatkopieringsersättning i EU-rätten" (sv)

Advokat Stefan Widmark, Kastell Advokatbyrå - "Norden" (sv)

Biträdande jurist Azra Osmancevic, Kastell Advokatbyrå - "Copyswede ./. Sony Mobile" (sv)

Biträdande jurist Linn Morin, Sandart & Partners Advokatbyrå - "Svenska avgöranden" (sv)


IMC copyright law seminar - 12 May 2015

Copyright: communication to the public

Associate Professor Sanna Wolk, IMC, Uppsala University - "Länkning och åtkomstbegräsningar" (sv)

Advokat Karin Cederlund, Sandart&Partners - "C‐279/13 C-More" (en)

Chefsjurist Christine Strindberg, MTG - "CMore: Praktisk utblick" (sv)

Advokat Mats Fogeman, Heidenstam Legal Advokat - "C-279/13 Cmore" (sv)IMC Trademark seminar  - 15 april 2015

The extended protection of well-known trademarks

Jur. dr Stojan Arnerstål, IMK, Uppsala universitet - "Det utvidgade skyddet för kända varumärken"

Jur.kand. David Leffler, Synch - "OHIMs praxis angående kända varumärken"

Advokat Karin Nordborg, Danowsky & Partners - "Det utvidgade skyddet efter Outils Wolf-ombudets perspektiv"

 

IMC Conference - 4 December 2014

IMC 2014 -the 20 most important IP developments


Copyright:

docent Sanna Wolk, IMC/Uppsala University - "IMC 2014 - Upphovsrätt" (sv)

advokat Magnus Tonell, ADN Law - "Göta Hovrätt FT 311-13" (sv)

advokat Johan Engdahl, MAQS Law Firm - "Tekniska skyddsåtgärder" (sv)


Trademark Law:

jur. dr Stojan Arnerstål, IMC/Uppsala University, jur. kand. Astrid Johnsson, Brann och advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå- "IMK 2014 - Design- och känneteckensrätt (sv)"


Patent Law:

advokat Jonas Westerberg, Advokatfirman Lindahl - "Unitary Patent och Unified Patent Court - UPC"

advokat Wendela Hårdemark, Sandart & Partners- "2014 års patenträttsliga höjdpunkter" (sv) 


Competition Law:

jur. dr Vladimir Bastidas, IMC/Uppsala University - "Året som gått - konkurrensrätt" (sv)

advokat Jerker Edström, advokat David Nilsson, Bird & Bird Advokat - "OSA-målet och kollektiv förvaltning av upphovsrätt" (sv)


Marketing Law:

PhD Researcher David Johansson, IMC/Uppsala University - "Praxis från Marknadsdomstolen" (sv)

advokat Henrik Nilsson, Gärde Wesslau - "Marknadsrätt" (sv)


 Advokat Henrik Nilsson, Associate Professor Sanna Wolk and jur. dr Stojan Arnerstål at IMC 2014


IMC patent law seminar - 5 November 2014

Practical aspects of assessing inventive step

Prof. Bengt Domeij, IMK, Uppsala universitet - "Praktiska aspekter vid bedömningen av uppfinningshöjd" (sv)

Jur.kand. Louise Jonshammar och patentingenjör Jens Waltin, PRV - "Praktiska aspekter vid bedömningen av uppfinningshöjd (sv)

Civ.ing. Mattias Pierrou, Awapatent - "Inventive step at the EPO" (en)

Advokat. Jonas Westerberg, Advokatfirman Lindahl - "Uppfinningshöjd i svensk domstol" (sv) (sv)

 

IMC copyright seminar - 8 October 2014

Copyright exceptions (parodies) and the originality requirement

Advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå - "Om parodiundantaget i svensk rätt" (sv)

Advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners - "ParodidomenC-201/13 Deckmyn ./. Vandersteen och dess förhållande till svensk rätt" (sv)

Prof. Per-Jonas Nordell, IFIM, Stockholm University - "Originalitetskravet" (sv)

PhD Researcher, jur.kand. Jon Bergman, IMK, Uppsala University - "Några kommentarer och tankar kring EU-domstolens hänvisningar i dom Deckmynm.fl., C-201/13, EU:C:2014:2132 (sv)

 

IMC trademark seminar - 21 August 2014

Using a 3rd party's trademark

Advokat Christina Berggren, MAQS Law Firm - "Användning av annans varumärke" (sv)

Advokat Ludvig Holm, Advokatfirman Lindahl - "Bakomliggande rättspraxis" (sv)

chefredaktör Christer Löfgren, BrandNews - "HD:s dom, och vägen dit" (sv)


IMC copyright levies seminar -  26 May 2014

Private copying levies

Docent Sanna Wolk, IMC, Uppsala University - "Om EU-domstolens avgöranden" (sv)

Advokat Peter Sande, Sandart & Partners - "Skiljedomen" (sv)

Advokat Stefan Widmark, Kastell Advokatbyrå - "Privatkopieringsersättning" (sv)

jur. kand. Emilia Hempel, Mannhemer Swartling Advokatbyrå - "Pågående svenska domstolsprocesser" (sv)

jur. dr Ulrika Wennersten, Lund University - "Pågående EU-arbetet - ett nytt direktiv i sikte?" (sv)


IMC copyright and internet seminar -  4 March 2014

Linking to copyright-protected works

Prof. Jan Rosén, IFIM, Stockholm University - "ALAI Report and opinion on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet"

Advokat Mats Fogeman, Heidenstam Legal - "Om det pågående målet C More Entertainment (EUD mål C-279/13)" (sv)

PhD Researcher, LLM,  Kacper Szkalej, IMC, Uppsala University - "European linking cases" (sv)


IMC remedies seminar  - 30 January 2014

Damages in advertising law

Advokat Peter von Heidenstam, Heidenstam Legal - "Marknadsrättsliga skadestånd. P&G talan och perspektiv" (sv)

PhD Researcher jur.kand. David Johansson, IMC, Uppsala University - "Skadestånd enligt marknadsföringslagen" (sv)

Report from the seminar by PhD Researcher David Johansson  - "Skadestånd enligt marknadsföringslagen" (sv)


IMC private international law seminar - 5 December 2013

Choice of law in licence agreements - what does it mean for IP licences?

Prof. Paul Torremans, University of Nottingham - "The right as such and absence of choice"

Advokat Eric Runesson M Runesson, Sandart & Partners - "Choice of law in license agreements - what does it mean for IP agreements?"

Advokat Erik Ficks, Roschier Advokatbyrå - "Choice of law - implications for IP contracts"


 

Conference 18th November 2013

Digitization of education in the Nordic countries: the right to teaching materials