Kacper Szkalej ny föreståndare för IMK

2019-03-04

Doktorand Kacper Szkalej har utsetts som ny föreståndare för IMK. Den tidigare föreståndaren, docent Stojan Arnerstål, frånträdde sin plats när han började en tjänst vid Advokatfirman Vinge. 

Kacpers nuvarande forskningsprojekt behandlar skärningspunkten mellan upphovsrättsliga regler, avtalspraxis och användningen av DRM-system. I projektet utreds dels det upphovsrättsliga skyddets räckvidd för digitalt innehåll, dels avtalsförhållanden mellan rättsinnehavare och konsumenter i anslutning till laglig tillgång till digitalt innehåll.