Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Bristande användning som försvar i invändningsförfaranden

Tid:
2016-10-05 17:00 - 19:00

Exportera

Det nya varumärkesdirektivet (EU, 2015/2436) innebär att den svenska varumärkeslagen behöver anpassas i vissa avseenden. En av nyheterna rör ansökningsförfarandet, eftersom det i direktivets artikel 44 förts in en bestämmelse som innebär att sökanden kan åberopa bristande användning som försvar i ett invändningsförfarande. En invändning mot en senare registrering kan därför komma att innebära att man måste bevisa att det äldre varumärket tagits i verkligt bruk under den femårsperiod som föregick ansökningsdagen, eller att det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås.

En motsvarande ordning gäller sedan tidigare för EU-varumärken och ansökningsförfarandet vid EUIPO enligt artikel 42.2 i varumärkesförordningen (förordning nr 207/2009). Genom att det nya varumärkesdirektivet genomförs i varumärkeslagen kommer följaktligen PRV att tvingas göra en liknande nationell prövning av verkligt bruk som redan görs vid EUIPO.

I ljuset av de kommande ändringarna i varumärkeslagen bjuder IMK in till eftermiddagsseminarium, där vi bl.a. kommer att diskutera vilken användning som är tillräcklig för att utgöra verkligt bruk samt vilken bevisning som vanligen krävs för att visa sådan användning. Innebär den ändrade ordningen att rättighetshavarna redan nu behöver förbereda sig genom att samla bevisning om varumärkesanvändning? Vid seminariet kommer också att diskuteras hur dessa frågor praktiskt hanteras av EUIPO samt vilka förväntningar ombuden och rättighetshavarna har beträffande PRV:s framtida handläggningsordning.


Talare:
jur. kand. David Leffler, Synch Advokat, juristchef Magnus Ahlgren, PRV, jur. kand. Astrid Johnsson, BRANN, chefsrådman Anders Dereborg, Patent- och marknadsdomstolen och docent Stojan Arnerstål vid IMK

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.Varmt välkommen!


Sanna Wolk                Stojan Arnerstål Ordförande IMK Föreståndare IMK 


Tid: 5 oktober 2016, kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på 
rhianwen.roberts@jur.uu.se