Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Figurvarumärken och särskiljningsförmåga – har svensk praxis blivit strängare?

Event date:
08/11/2017 17:00 - 19:00

Export event

Varumärkets figurativa utförande är ofta helt avgörande vid prövningen av märkets registrerbarhet. Mellan ytterligheter såsom ”enkel inramning” och helt arbiträra figurer finns oändligt många sätt att utforma ett märke (typsnitt och font, färger, symboler, ordelements placering, geometriska figurer etc.). Vissa figurativa inslag kan bidra till att varumärket anses uppfylla kravet på särskiljningsförmåga – andra inte.

 

I oktober 2015 antog EUIPO och medlemsstaternas registreringsmyndigheter gemensamma riktlinjer för bedömningen av figurvarumärken. Förutom ett flertal konkreta exempel innehåller riktlinjerna bedömningskriterier för hur olika figurelement i ett varumärke ska bedömas. Kriterierna har viss förankring i tribunalens och EU-domstolens praxis, men är till stor del resultatet av EUIPO:s och de nationella myndigheternas samlade synsätt. För vissa länder har de nya riktlinjerna inneburit en stor förändring i praxishänseende.

 

Att pröva märkets registrerbarhet utifrån fastställda (EU-gemensamma) bedömningskriterier bör kunna bidra till en mer enhetlig praxis. Vilket genomslag de nya kriterierna kommer att få inom svensk och europeisk praxis återstår dock att se.

 

På IMK:s eftermiddagsseminarium gör vi en djupdykning i temat ”figurvarumärken och särskiljningsförmåga”. Förutom en analys av intressanta avgöranden från tribunalen, EUD, PRV och dess överinstanser, tittar vi närmre på de EU-anpassade riktlinjer som trädde i kraft 2015. Vilka effekter har dessa riktlinjer och har svensk praxis blivit strängare?

 

Talare: Advokat Mattias Erdös, Frank Advokatbyrå, jur. kand. Magnus Nygren, Frank Advokatbyrå, advokat David Leffler, Synch samt juristchef Magnus Ahlgren och områdesjurist Martin Berger, PRV

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.

 

Varmt välkommen!

 

Sanna Wolk                                   Stojan Arnerstål                                                             

Ordförande IMK                             Föreståndare IMK

 

Tid: Onsdagen den 8 november 2017, kl. 17.00-19.00
Plats: Frank Advokatbyrå, Regeringsgatan 20 i Stockholm
Deltagaravgift: 960 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se