Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Länkning och upphovsrätt

Event date:
29/08/2017 17:00 - 19:00

Export event

Under sommaren kom en dom från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) i ett mål mellan Bildupphovsrätt i Sverige och Wikimedia Sverige rörande länkar till bilder av offentlig konst. Genom webbplatsen offentligkonst.se, som drevs av Wikimedia Sverige, kunde användare få tillgång till bilder av olika konstverk genom att klicka på länkar till databasen Wikimedia Commons, där bilderna fanns lagrade. Förutom den grundläggande frågan om Wikimedias agerande utgjort ett upphovsrättslig relevant förfogande över verken, som därför krävde upphovsmännens tillstånd, behandlades också frågan om upphovsmännen i så fall skulle kunna anses ha givit ett implicit samtycke till förfogandet.

Frågan om när åtgärder med upphovsrättsligt skyddat material på internet, som länkning till skyddade verk, ska anses utgöra en upphovsrättslig relevant överföring till allmänheten har på senare tid behandlats i flera mycket uppmärksammade mål i EU-domstolen, i bl.a. Svensson (C-466/12), Best Water (C-348/13), GS Media (C-160/15) och Filmspeler (C-527/15). Svaret på frågan har avgörande betydelse för utvecklingen av nya medieprodukter och affärsmodeller på internet.

 

I ljuset av PMDs färska dom och EU-domstolens domar om länkning bjuder IMK in till eftermiddagsseminarium för att diskutera vilka slutsatser som kan dras av de olika domarna och på vilket sätt rättsläget kan och bör påverka olika aktörers agerande på internet.

Talare: tf. chefsjurist Wendela Hårdemark, STIM, jur. dr, civ.ek. Johan Axhamn, advokat Magnus Tonell, ADN Law och jur. kand. Thorbjörn Öström, ADN Law.

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.

Varmt välkommen!


Sanna Wolk                     Stojan Arnerstål
Ordförande IMK               Föreståndare IMK

 

Tid: 29 augusti 2017, kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: ADN Law, Biblioteksgatan 29 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se