Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Läkemedelspatent på nya indikationer i Europa – vilket värde?

Event date:
18/05/2017 17:00 - 19:00

Export event

Det är väl känt att Europas patentlagar tillåter patent för nya användningar av kända läkemedelssubstanser. Också många patent på ”andra medicinska indikationen” har meddelats genom åren.

En fråga som ständigt är aktuell och egentligen aldrig besvarats fullt ut är vad ett sådant patent egentligen är värt. Vilka konkurrerande aktiviteter kan stoppas med patentet? Löser ”skinny labeling” generikabolagets problem? Vem löper störst risk att göra intrång – apoteket, läkaren eller generikabolaget? Hur ser skillnaderna ut mellan EU:s länder? Dessa och anknytande frågor tas upp till diskussion och belyses i ljuset av aktuella domar och pågående tvister i Europa om smärtmedicinen
pregabalin.


Talare: Europapatentombud Niklas Mattsson, Awapatent, advokat Annie Kabala, Lindahl och professor Bengt Domeij vid IMK/Uppsala universitet

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.

Varmt välkommen!

Sanna Wolk                        Stojan Arnerstål
Ordförande IMK                 Föreståndare IMK

Tid: 18 maj 2017, kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Awapatent, Jakobsbergsgatan 36 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se