Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Användning av andras bilder och texter i nyheterna

Event date:
25/01/2017 08:00 - 09:30

Export event

Tidningar, TV och radio har en strävan att rapportera och bekräfta vad som händer. Inte minst politiskt stoff. Vid nyhetsrapportering kan t.ex. privata Facebook-bilder användas. Men när det kommer till hur medier får använda andras upphovsrättsligt skyddade material är gränserna inte alltid klara. Med utgångspunkt i Patent- och marknadsdomstolens dom den 22 december 2016 i målet mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter (PMT 8915-15) diskuteras frågorna vid frukostseminariet.

Talare: chefsjurist My Goland, Schibsted Sverige, advokaterna Fredrik Ståhl och Emilia Hempel, Time Advokatbyrå och docent Sanna Wolk, IMK/Uppsala universitet.

 

Varmt välkommen!


Sanna Wolk                     Stojan Arnerstål
Ordförande IMK               Föreståndare IMK

 

Tid: 25 januari 2017, kl. 8.00-9.30 med frukost
Plats: Time Advokatbyrå, Biblioteksgatan 11 i Stockholm
Deltagaravgift: 400 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se