Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

IMK 2016 - årets viktigaste immaterialrättsliga händelser

Event date:
06/12/2016 13:00 - 17:30

Export event

IMK bjuder in till seminarium om de viktigaste immaterialrättsfallen, lagförslagen och policybeslut m.m. som kommit under 2016 i såväl EU som Sverige.


Immaterialrättsdomstolar i Sverige och Finland: hovrättslagman Christine Lager, Patent- och Marknadsöverdomstolen, chefsrådman Anders Dereborg, Patent- och Marknadsdomstolen jämte marknadsrättsdomare Petri Rinkinen, Marknadsdomstolen

Upphovsrätt: advokat Jerker Edström, Bird&Bird, advokat Emilia Hempel, TIME, Senior Legal Counsel Wendela Hårdemark, STIM, advokat Azra Osmancevic, Kastell, doktorand Kacper Szkalej, IMK/Uppsala universitet, docent Sanna Wolk, IMK/Uppsala universitet och jur. kand. Thorbjörn Öström, adnLaw

Känneteckens- och marknadsrätt: juristchef Magnus Ahlgren, PRV, advokat Christina Berggren, MAQS, advokat Mattias Erdös, Frank, jur. kand. David Leffler, Synch och advokat Pontus Sörlin, Wesslau Söderqvist

Patenträtt: advokat Erik Ficks, Rochier, advokat Ludvig Holm, Lindahl, European Patent Attorney Mattias Pierrou, Awapatent och advokat Christopher Tehrani, Sandart&Partners

Konkurrensrätt
: jur. dr. Vladimir Bastidas, IMK/Uppsala universitet och doktorand Jon Bergman, IMK/Uppsala universitet

Vid IMK2016 blir du uppdaterad! Välkommen!

Sanna Wolk              Stojan Arnerstål
Ordförande IMK        Föreståndare IMK

Tid: 6 december 2016, kl. 13.00-17.30 med efterföljande mingel.
Plats: Grev Turegatan 16, IVA Konferenscenter i Stockholm
Deltagaravgift: 1 800 kr exkl. moms
Anmälan till: 
Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se
Begränsat antal platser!

Sanna Wolk IMK2016

IMKs ordförande Sanna Wolk inledde IMK2016