Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Länkning och upphovsrätt

Event date:
22/09/2016 17:00 - 19:00

Export event

Den 8 september 2016 kom EU-domstolens dom om länkning till upphovsrättsligt skyddade bilder i GS Media-målet (C-160/15). I målet aktualiseras den viktiga upphovsrättsliga frågeställningen om länkning på internet till olagligt upplagt material. Domstolen framhåller att det är okej att länka till olagligt material i vissa fall, om det sker utan vinstsyfte och kännedom.

Begreppet överföring till allmänheten är centralt inom upphovsrätten, inte minst beträffande länkning och streaming av upphovsrättsligt skyddat material. I tidigare avgöranden har EU-domstolen framhållit att när ett upphovsrättsligt skyddat verk har tillgängliggjorts på en webbplats med upphovsmannens samtycke ska tillhandahållandet av en klickbar länk till detta verk inte utgöra en överföring till allmänheten i den meningen som avses i art. 3 infosocdirektivet (Svensson, C-466/12). Detta har också bekräftats i förhållande till s.k. djuplänkar och ramlänkar (BestWater, C-348/13). I ett annat mål har EU-domstolen framhållit att EU-länder får utvidga innebörden av begreppet överföring till allmänheten för att täcka mer än vad som anges i art. 3.2 infosocdirektivet beträffande de närstående rättigheterna (C More, C-279/13)

Med det kommande avgörandet från EU-domstolen som utgångspunkt inbjuder IMK till eftermiddagsseminarium. Under seminariet kommer olika aspekter av såväl den ekonomiska som den ideella rätten att diskuteras. Den ekonomiska rätten är som bekant EU-harmoniserad, medan den ideella rätten hanteras enligt nationell rätt. Vidare kommer att diskuteras förhållandet mellan art. 3.1 och art. 3.2 infosocdirektivet beträffande verk och närstående rättigheter.

Talare: chefsjurist Daniel Adrian, C More Entertainment, Nordic Legal Counsel Annika Bevington, Google, advokat Tobias Kempas, Vinge, kammaråklagarna Henrik Rasmusson jämte Anna Ginner, Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott vid Internationella Åklagarkammaren Stockholm och docent Sanna Wolk, IMK vid Uppsala universitet

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.

Varmt välkommen!


Sanna Wolk                     Stojan Arnerstål

Ordförande IMK               Föreståndare IMK

Tid: 22 september 2016, kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Vinge, Norrlandsgatan 10 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på 
rhianwen.roberts@jur.uu.se