Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Industrial protection in the courts

Event date:
18/08/2016 13:00 - 17:00

Export event

Patentbesvärsrätten (PBR) bildades den 1 januari 1978 och har sedan dess varit Patent- och registreringsverkets (PRV) överinstans i ärenden om bl.a. patent, varumärken och mönster. Den 1 september i år träder den nya lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar i kraft. Med detta upphör PBR:s verksamhet och dess dömande tas över av Patent- och marknadsdomstolen, som inrättas vid Stockholms tingsrätt. Marknadsdomstolen möter samma öde. 

PBR tillsammans med IMK vill därför bjuda in våra nätverk till en intensiv, modern och vital diskussion om det industriella rättsskyddet i domstolarna. Vår förhoppning är att tillsammans med er få diskutera på vilket sätt det industriella rättsskyddet ska hanteras i det nya domstolssystemet och vad vi kan ta med oss från den tidigare ordningen.

Domare från PBR och Stockholms tingsrätt talar om den moderna förvaltningsdomstolen jämte hantering av mål och ärenden vid nya Patent- och marknadsdomstolen. Från ett ombudsperspektiv tas upp om tekniska ledamöter i patentmål. Samt från både ett teoretisk och praktiskt perspektiv tas upp om varumärkeskonflikter i förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar.


Varmt välkommen!

Sanna Wolk              Peter Strömberg
Docent, IMK             Ordförande, PBR

Tid: 18 augusti 2016, kl. 13.00 – 17.00 med efterföljande mingel i PBR:s lokaler
Plats: Vi börjar på Garnisonen Karlavägen 100, Sal Berzelii Park
Anmälan till: IMKs sekreterare jur. mag. Kacper Szkalej på kacper.szkalej@jur.uu.se
Kostnadsfritt deltagande. Begränsat antal platser!