Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Industriella rättsskyddet i domstolarna

- Då, nu och i framtiden

Tid:
2016-08-18 13:00 - 17:00

Exportera

Patentbesvärsrätten (PBR) bildades den 1 januari 1978 och har sedan dess varit Patent- och registreringsverkets (PRV) överinstans i ärenden om bl.a. patent, varumärken och mönster. Den 1 september i år träder den nya lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar i kraft. Med detta upphör PBR:s verksamhet och dess dömande tas över av Patent- och marknadsdomstolen, som inrättas vid Stockholms tingsrätt. Marknadsdomstolen möter samma öde. 

PBR tillsammans med IMK vill därför bjuda in våra nätverk till en intensiv, modern och vital diskussion om det industriella rättsskyddet i domstolarna. Vår förhoppning är att tillsammans med er få diskutera på vilket sätt det industriella rättsskyddet ska hanteras i det nya domstolssystemet och vad vi kan ta med oss från den tidigare ordningen.

Docent Sanna Wolk vid IMK kommer att moderera diskussionen med följande agenda:

Från ”tomteverkstad” till modern förvaltningsdomstol – några ord om PBR
Peter Strömberg, PBR:s ordförande

Hantering av mål och ärenden vid Patent- och marknadsdomstolen
Anders Dereborg, Chefsrådman, Avdelning 5, Stockholms tingsrätt

Hanteringen i Patent- och marknadsöverdomstolen, särskilt om rollen som prejudikatinstans
Christine Lager, Hovrättslagman, Svea hovrätt

Tekniska ledamöter i patentmål – ett ombudsperspektiv
Advokaterna Håkan Borgenhäll, Vinge och Jonas Westerberg, Lindahl

Varumärkeskonflikter i förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar
Stojan Arnerstål, docent vid IMK och advokat Tom Kronhöffer, Ramberg Advokater


Varmt välkommen!

Sanna Wolk              Peter Strömberg
Docent, IMK             Ordförande, PBR

Tid: 18 augusti 2016, kl. 13.00–17.00 med efterföljande mingel i PBR:s lokaler
Plats: Vi börjar på Garnisonen Karlavägen 100, Sal Berzelii Park
Anmälan till: IMKs sekreterare jur. mag. Kacper Szkalej på kacper.szkalej@jur.uu.se
Kostnadsfritt deltagande. Seminariet är fullbokat men du kan fortfarande anmäla dig. Du hamnar då på reservlista och blir kontaktad vid eventuell avanmälning!