Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Seminarier

Hälsopåståenden i marknadsföring av livsmedel

Tid:
2016-05-18 17:00 - 19:00

Exportera

Ett långt liv vid god hälsa önskar sig nog alla. Modifierade livsmedel som påstås gagna hälsan är en stor marknad och likaledes är olika kosttillskott. Och marknadsföring som utlovar sådant får stor betydelse, men det är inte alltid utlovade effekter uppstår. Det behövs vederhäftighet i marknadsföringen och tydliga regler på området. Frågan är om det finns?

Förordningen (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel har funnits i 10 år, men kännedomen är inte så stor. I december 2012 tillkom också en särskild förteckning över godkända hälsopåståenden enligt artikel 13.1 i förordningen. Med hälsopåstående avses enligt artikel 2.2.5 i förordningen varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Hälsopåståenden som strider mot förordningen är otillåtna enligt marknadsföringslagen (2008:486).

Marknadsdomstolen har nyligen avgjort två betydelsefulla mål inom området – MD 2016:5 VitaePro och MD 2015:18 Oatly. Vid seminariet diskuteras vad domarna betyder för marknadsföring av livsmedel och hur man ska bedöma marknadsföring som innehåller hälsopåståenden.

Talare: advokat Katarina Ladenfors, MarLaw, jur. kand. Omar Baki, Brann, professor Bengt Domeij, IMK vid Uppsala universitet, jur. kand. Gunilla Welander, Reklamombudsmannen och Marknadsdomstolens ordförande Per Carlson

Kom för att bli informerad och diskutera kring detta viktiga och komplicerade rättsområde med några av de främsta svenska experterna! Vi avslutar med mingel och tillfälle till fortsatt diskussion.

 

Varmt välkommen!

Sanna Wolk              Stojan Arnerstål
Docent                      Föreståndare IMK, jur. dr

 

Tid: 18 maj 2016, kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: BRANN, Drottninggatan 89 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Jur. mag. Kacper Szkalej på kacper.szkalej@jur.uu.se

 

IMK utdelar också två stipendier om f.n. 15 000 kr resp. 5 000 kr med stöd av BRANN AB till två studenter som skrivit de bästa immaterialrättsliga eller marknadsrättsliga uppsatserna under det gångna året. Vid seminariet kommer stipendierna att delas ut.