Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Seminarier

Allmänt åtal för immaterialrättsbrott

Tid:
2016-04-13 17:00 - 19:00

Exportera

Straffrättsligt ansvar för immaterialrättsliga intrång har ständig aktualitet. Det gäller särskilt mot bakgrund av att förekomsten av förfalskningar och piratkopior har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Pirat­kopie­rade produkter förekommer numera i princip i samtliga länder och i samtliga sektorer inom den globala ekonomin. Den massiva spridningen av piratkopior utgör en allt större belastning för den legitima internationella handeln – genom att näringsidkare drabbas av otillbörlig konkurrens, att den ”svarta ekonomin” innebär att länder förlorar skatteintäkter och att konsumenter exponeras för farliga och ineffektiva produkter.

 

Under seminariet tas upp ett flertal intressanta frågeställningar, bl.a.: Vilka slags immaterialrättsbrott polisanmäls och vilka rättshavare ligger bakom anmälningarna? Vilka är förutsättningarna för att åklagare ska väcka allmänt åtal? Hur ofta ansluter målsäganden skadeståndsan­språk till straffprocessen? Vilka eventuella begränsningar finns i det straffrättsliga systemet för rättshavarna?

 

Talare: Kammaråklagare immaterialrätt Henrik Rasmusson, Åklagarmyndigheten, jur. dr Stojan Arnerstål, IMK och advokat Christina Berggren, Maqs advokatbyrå och jur. kand Henrik Pontén, Rättighetsalliansen

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.

 

Varmt välkommen!

 

Sanna Wolk              Stojan Arnerstål

Docent                      Föreståndare IMK, jur. dr

 

Tid: 13 april 2016, kl. 17.00–19.00 med efterföljande mingel

Plats:  Klarabergsgatan 23 i Stockholm, Gärde Wesslau Advokatbyrå

Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms

Anmälan till: Jur. mag. Kacper Szkalej på  kacper.szkalej@jur.uu.se

Seminariet och det underliggande forskningsprojektet stöds av Internationella Handelskammaren (ICC) och Sveriges Ingenjörer.

 

Under seminariet tas upp ett antal intressanta frågeställningar, bl.a.:

-       Vilka slags immaterialrättsbrott polisanmäls?

-       När kan styrelseordförande eller VD åtalas för immaterialrättsintrång?

-       Skälen för att åklagare väcker åtal, alltså vilka immaterialrättsanmälningar som förs vidare till domstol?

-       Hur ofta och varför läggs ärenden ned? 

-       Vilka rättshavare är det som polisanmäler immaterialrättsbrott?

-       Hur tolkas det immaterialrättsliga regelverket i brottsmål? 

-       Hur ofta ansluter målsäganden skadeståndsan­språk till straffprocessen?

-       Vilka eventuella hinder finns för rättshavarna i det straffrättsliga systemet?

 

Talare från IP-åklagarna, Sveriges ingenjörer och IMK.

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.

 

Varmt välkommen!

 

Sanna Wolk              Stojan Arnerstål 

Docent                      Föreståndare IMK, jur. dr

  

Tid: 23 mars 2016, kl. 17.00–19.00 med efterföljande mingel

Plats: Frank Advokatbyrå, Regeringsgatan 20 i Stockholm

Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms

Anmälan till: Forskningsamanuens Mathilda Haglund på mathilda.haglund@jur.uu.se

 

Under seminariet tas upp ett antal intressanta frågeställningar, bl.a.:

-       Vilka slags immaterialrättsbrott polisanmäls?

-       När kan styrelseordförande eller VD åtalas för immaterialrättsintrång?

-       Skälen för att åklagare väcker åtal, alltså vilka immaterialrättsanmälningar som förs vidare till domstol?

-       Hur ofta och varför läggs ärenden ned? 

-       Vilka rättshavare är det som polisanmäler immaterialrättsbrott?

-       Hur tolkas det immaterialrättsliga regelverket i brottsmål? 

-       Hur ofta ansluter målsäganden skadeståndsan­språk till straffprocessen?

-       Vilka eventuella hinder finns för rättshavarna i det straffrättsliga systemet?

 

Talare från IP-åklagarna, Sveriges ingenjörer och IMK.

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.

 

Varmt välkommen!

 

Sanna Wolk              Stojan Arnerstål 

Docent                      Föreståndare IMK, jur. dr

  

Tid: 23 mars 2016, kl. 17.00–19.00 med efterföljande mingel

Plats: Frank Advokatbyrå, Regeringsgatan 20 i Stockholm

Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms

Anmälan till: Forskningsamanuens Mathilda Haglund på mathilda.haglund@jur.uu.se