Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Regler i en ny reklamvärld – från rekommendationer till praxis

Event date:
07/02/2019 17:00 - 19:00

Export event

Reklam finns överallt och idag är de marknadsföringsrättsliga och marknadsetiska reglerna ett viktigt rättsområde som tilldrar sig alltmer uppmärksamhet. Inte minst i förhållande till hur reklambudskap får utformas på sociala medier och bloggar.

Genom ett samarbete mellan Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) och Reklamombudsmannen (RO) – där akademin och praktiken har samverkat – har reklamanvändningens riktighet analyserats med en framtidsspaning om vart rättsutvecklingen är på väg i lagstiftning, praxis och beslut. Frågor som grundläggande yttrandefrihet i förhållande till reklambudskap, reklamidentifiering och den anknytande frågan om medverkanansvar, miljöargument och könsdiskriminerande reklam har behandlats av studenter vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet under ledning av anställda vid IMK och RO. Arbetet har mynnat ut i boken Regler i en ny reklamvärld.

IMK och RO har därför nöjet att bjuda in till ett kvällsseminarium på Sandart & Partners Advokatbyrå, där de teman som tas upp i boken kommer att diskuteras i en bredare krets.

Inledning: Sanna Wolk från IMK jämte Elisabeth Trotzig och Gunilla Welander från RO ger en bakgrund till bokprojektet.

Talare: Bokförfattarna jur. kand. Sven Olsson, jur. kand. Olivia Otterstedt, jur.stud. Shideh Goodarzi, jur. kand. Joakim Sunding och jur. kand. Jakob Rönnerbäck (IMK/Uppsala universitet) jämte advokat Linn Morin, jur. kand. David Ramsjö och jur. kand. Sara Yng (Sandart & Partners).

Vi avslutar med mingel, lättare förtäring och vidare diskussioner. Varmt välkommen!

Sanna Wolk                           Stojan Arnerstål
Ordförande IMK                     Föreståndare IMK

Elisabeth Trotzig                     Gunilla Welander
Reklamombundsman, RO      Jurist, RO

Anmälan
Tid:
 7 februari 2019 kl 17-19
Plats: Sandart & Partners, Norrlandsgatan 20 i Stockholm
Deltagaravgift: 960 kr exkl. moms
Anmälan till: 
Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se