Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Aktuell upphovsrätt

Event date:
22/11/2018 17:00 - 19:00

Export event

Användning av FB-bilder
Den 5 oktober meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen dom i ett mål där Dagens Nyheter utan tillstånd hade publicerat bilder online på Ebba Busch Thor där hon bland annat poserar vid en israelisk stridsvagn (PMT 722-17). Bilderna togs av KD-politikern Sara Skyttedal på partikamraten under en resa i Israel 2009 och hon väckte talan mot DN för upphovsrättsintrång. Domstolen gör i avgörandet en ny tolkning av upphovsrättslagens inskränkning om användning av bilder i redogörelse av dagshändelser och särskilt de kriterier som ställs upp för att för att undantaget ska vara tillämpligt (23 § p. 3 URL). Avgörandet följer efter bland annat flera domar där den tidigare SD-politikern Kenth Ekeroth har vunnit mot medier gällande utnyttjandet av den s.k. järnrörsfilmen. Frågan är nu om domen förändrar rättsläget för liknande utnyttjanden och om medier fortsättningsvis kommer ha större möjlighet att utan tillstånd publicera bildmaterial från olika händelser utan att riskera rättsliga efterspel.

Talare: advokat Mats Fogeman

Passiv lagring av datorprogram
Rätten att göra säkerhetsexemplar av datorprogram är tvingande lagstiftning till förmån för den som förvärvat en användarrätt till ett datorprogram, t.ex. en licenstagare (26 g § 3 st. URL). Eftersom rätten har kopplats till begreppet nödvändigt, innebär detta att säkerhetsexemplar inte får framställas när det inte finns någon rätt att använda programmet, eller när användningsrätten löpt ut. Det naturliga är vidare att säkerhetskopior av ett program som utnyttjas med stöd av en licensupplåtelse ska utplånas när licenstiden går ut. En anslutande fråga är om ett fortsatt lagrande av säkerhetskopior efter att licensavtalet löpt ut ska anses vara ett upphovsrättsligt nyttjande av programmet. Högsta domstolen har nyligen kommit fram till att just passiv lagring av ett datorprogram sedan en licens upphört inte utgjorde upphovsrättsintrång (T-1738-17). Detta kan självklart diskuteras, inte minst i förhållande hur licensvillkor vanligen utformas vid licensering av datorprogram.

Talare: advokaterna Maria Nilsson Karnell, Lindahl och Jim Runsten, Synch


Vi avslutar med mingel och vidare diskussioner. Varmt välkommen!

Sanna Wolk           Stojan Arnerstål
Ordförande IMK     Föreståndare IMK

Anmälan
Tid:
 22 november 2018 kl 17-19
Plats: Synch, Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm
Deltagaravgift: 960 kr exkl. moms
Anmälan till: 
Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på rhianwen.roberts@jur.uu.se