Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Rätten till personlig och kommersiell information

Event date:
21/11/2016 17:00 - 19:00

Export event

Hanteringen av känslig information kommer allt mer i fokus. Under år 2016 antog EU två viktiga regelverk om informationshantering dels en förordning om dataskydd som ska ersätta den svenska personuppgiftslagen, dels ett nytt direktiv om företagshemligheter som för första gången kommer att harmonisera rättsområdet. Både förordningen och direktivet kommer att träda ikraft år 2018.

 

Frågor om rätten till och ansvaret för personlig eller kommersiell information har kommit allt mer i fokus. Mot bakgrund av de stora EU-förändringarna för hantering av just persondata kommer vi diskutera 2016 års dataskyddsförordning, särskilt internationella överföringar och relationen till rätten till information. När skyddet för företagshemligheter får betydelse för integritetsskyddet. Företagshemligheter vid myndighetskontakter samt den nya definitionen av företagshemligheter i EU-direktivet.

 

Talare: professor Bengt Domeij, IMK vid Uppsala universitet, professor Jane Reichel, Uppsala universitet, advokat Magnus Tonell, Advokatfirman ADN Law och ordförande Sören Öman, Arbetsdomstolen

Docent Sanna Wolk vid IMK kommer att moderera diskussionen.

 

Vi avslutar med mingel och tillfälle till ytterligare diskussion.Varmt välkommen!


Sanna Wolk              Stojan Arnerstål
Ordförande IMK        Föreståndare IMK


Tid: 21 november 2016, kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Advokatfirman ADN Law, Biblioteksgatan 29 i Stockholm
Deltagaravgift: 800 kr exkl. moms
Anmälan till: Forskningsamanuens Rhianwen Roberts på 
rhianwen.roberts@jur.uu.se