Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala UniversityIMC Faculty of Law
sv-SEen-GB

Advokat Malin Allard ny ledamot av IMK:s styrelse

Nyhet, publicerad 2019-02-11

Advokat Malin Allard ny ledamot av IMK:s styrelse. Styrelsen som består av både akademiker, praktiker och domare, nämligen 

Professor Sanna Wolk (ordförande), 
Docent Stojan Arnerstål (föreståndare), 
Professor Bengt Domeij och docent Vladimir Bastidas (IMK/Uppsala universitet), 
Advokat Jonas Westerberg (Westerberg & Partners), 
Jur. kand. Ann Danared (Brann), 
Generalsekreterare Susanna Zeko (ICC),
Advokat Malin Allard (Cederquist),
Bolagsjurist Nina Ebkar (Electrolux),
Domare Per Carlson och domare Peter Strömberg (Patent- och marknadsöverdomstolen). 


IMKs syfte är att vara en stark forskningsplattform, för att skapa dynamik i och utveckla den immaterialrättsliga forskningen. Samtidigt ska det ske en kunskapsförmedling utanför de akademiska kretsarna, genom ett nära samarbete med det praktiska rättslivet. 


-  Det är viktigt att IMK:s verksamhet är förankrad i det praktiska rättslivet och därför har vi valt en bred styrelsesammansättning med akademiker, advokater, domare och patentombud. Det för att skapa en dialog mellan akademin och omvärlden, säger ordförande Sanna Wolk.

Advokat Malin Allard, ny ledamot sv IMK:s styrelse