Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

Mer än 350 personer har sökt till Magisterprogrammet i internationell immaterialrätt

Pressmeddelande, publicerad 2017-01-18

Färsk anmälningsstatistik för masterantagningen till läsåret 17/18 visar att Juridiska fakultetens magisterprogram i immaterialrätt - Master Programme in Intellectual Property Law - är fortsatt mycket populärt. Programmet ges för tredje gången till hösten och leds av Sanna Wolk, docent i immaterialrätt vid Juridiska fakulteten.


- Sedan magisterprogrammet i immaterialrätt startade 2015 har vi sett ett mycket stort och växande intresse för vårt magisterprogram. Vi har studenter från alla delar av världen, säger docent Sanna Wolk.


Immaterialrätt, som bland annat innefattar upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, är oerhört viktig i dagens kunskapsbaserade ekonomi med fokus på innovation och information. Ekonomisk tillväxt och utveckling är beroende av möjligheten att rättsligt kunna skydda och utveckla immateriella tillgångar. Europeiska patentverket räknar till exempel med att cirka 40 procent av Sveriges BNP kommer från immaterialrättsintensiva företag.


- Det är fantastiskt roligt att vi har ett så populärt magisterprogram i internationell immaterialrätt. Med tanke på Sveriges och andra länders ekonomiska beroende av immaterialrätten får programmet en central roll för både företags och samhällets utveckling, säger Sanna Wolk. 


Att utbildningen är populär beror på att juriststudenter efterfråga fördjupade kunskaper i immaterialrätt, inte minst med tanke på att immaterialrätten är gränsöverskridande och global. Programmet är en del av Uppsala universitets starka forskningsmiljö i immaterialrätt som har internationell spetskompetens inom bland annat bioteknik och patenträtt, datorprogram och upphovsrätt samt varumärkesrätt genom Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK).


Det är glädjande att vårt magisterprogram har ett gott internationellt anseende och anses ha en sådan hög kvalitet att studenter från hela världen är intresserade ta del av utbildningen, säger docent Stojan Arnerstål som är IMKs föreståndare

 

 

För mer information, kontakta Sanna Wolk, tel: 0709-62 62 82, sanna.wolk@jur.uu.se eller Stojan Arnerstål, tel: 0708-99 40 70, stojan.arnerstal@jur.uu.se