Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Uppsala universitetIMK Juridiska fakulteten
sv-SEen-GB

IMK och CIP inleder unikt samarbete

Pressmeddelande, publicerad 2016-06-28

Nytt samarbete ska stärka immaterialrättslig utbildning och forskning

Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Uppsala universitet och Center for Intellectual Property (CIP) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet inleder unikt samarbete. Syftet är att bygga en ny nationell plattform för att stärka svensk immaterialrätt inom forskning och utbildning och
 öka informationsutbytet mellan akademin och näringslivet.


Immaterialrätten, främst upphovs-, patent, design- och känneteckensrätten, tilldrar sig allt mer politiskt, ekonomiskt och akademiskt intresse, såväl nationellt som internationellt. Immaterialrätten är viktig i innovations- och informationssamhällen och spelar en stor roll för ekonomisk tillväxt och framåtskridande i en marknadsekonomi.

Syftet med samarbetet mellan IMK och CIP är att bygga upp en nationell plattform som kan stärka den immaterialrättsliga utbildningen och forskningen i Sverige genom ökade möjligheter till dynamik och utveckling. Ett nära samarbete med såväl lagstiftaren som det praktiska rättslivet ingår också.

Initiativtagare till samarbetet är docent Sanna Wolk vid IMK och professor Ulf Petrusson vid CIP. Samverkan kommer huvudsakligen ske inom tre områden: utbildning, forskning och samspel med näringslivet.

Det är av stor vikt att utbildning och forskning inom IMK:s och CIP:s intresseområden kommer näringslivet till godo, säger Sanna Wolk.

Genom att identifiera och initiera både utbildning och forskningsprojekt som knyter an till IMK:s och CIP:s verksamheter kom­mer vikten av immaterialrätten att lyftas inom så väl näringsliv som den akademiska världen.

- Genom samarbetet kommer vi skapa en dialog mellan forskningen och det praktiska rättslivet, säger Ulf Petrusson

 

För mer information, kontakta docent Sanna Wolk, 0709-62 62 82, sanna.wolk@jur.uu.se eller professor Ulf Petrusson, 0708-38 47 89, ulf.petrusson@law.gu.se