IMK

IMK:s uppgift är att befordra vetenskapligt studium av immaterialrätten, marknadsföringsrätten och konkurrensrätten. Det sker bl.a. genom forskning, seminarier och konferenser, universitetsutbildning och dokumentation samt publiceringsverksamhet.

IMK:s verksamhet stödjs av: